Manažeři často nevědí, s kým obchodují a zbytečně riskují

11. 11. 2014 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Od roku 2008 již zbankrotovalo téměř 24 000 firem. Velmi nebezpečný je obchodní styk s každou dvanáctou obchodní společností. Nový portál www.informaceofirmach.cz zpřístupní zdarma vybraná data a varovné informace o 4 milionech českých a slovenských subjektů.

Podle posledních analýz a kvalifikovaných odhadů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau do konce letošního roku zkrachuje přibližně 1 300 firem a 8 tisíc živnostníků. Sledování celkového stavu a finanční výkonnosti obchodních partnerů je proto stále pro každou firmu velmi důležité. Na novém portálu www.informaceofirmach.cz lze rychle a bezplatně prověřit bonitu a důvěryhodnost přibližně 3 250 000 fyzických osob podnikatelů a 750 000 obchodních společností z ČR a SR. Z obchodních společností přitom portál vyhodnocuje jako společnost s určitými podnikatelskými riziky každou čtvrtou a jako vysoce rizikovou každou dvanáctou společnost. Zvláště s  těmi není vhodné navazovat obchodních styky.

Mnoho podnikatelů se kvůli nespolehlivým obchodním partnerům dostává do druhotné platební neschopnosti. „Včasné a pečlivé vyhodnocování míry podnikatelského rizika obchodních partnerů je jednou z cest zlepšení podnikatelského prostředí u nás a zároveň účinnou prevencí před uzavřením rizikového obchodního vztahu,“ vysvětluje Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která portál obchodních informací www.informaceofirmach.cz provozuje. Na novém portálu uživatelé s předstihem zjistí, jestli se jejich byznys nevystavuje vážnému nebezpečí a získají tak čas své peníze zachránit.

V roce 2012 zkrachovalo 1343 firem, vloni 1379 a letos očekáváme přibližně 1300 bankrotů obchodních společností,“ upozornila analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

“Vybrané ukazatele finančního zdraví firmy není vhodné vyhodnocovat izolovaně, ale je nezbytné sledovat vazby mezi nimi – jedině komplexním vyhodnocováním informací lze získat přehled o celkovém stavu a finanční výkonnosti sledované firmy,“ sdělil Pavel Finger.

Na portálu www.informaceofirmach.cz si uživatel může prověřit sledovanou českou a slovenskou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině napojené na vyhledanou firmu. Pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je pro uživatele barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj tržeb a zisků nebo ztrát za poslední 3 známé roky.

„Naší dlouhodobou ambicí je kolem tohoto portálu postupně vybudovat komunitu lidí, kteří práci s obchodními informacemi považují za důležitou. I proto jsme se rozhodli uvolnit registrovaným uživatelům našeho portálu poměrně velikou dávku obchodních informací zdarma včetně velmi užitečných hodnotících ukazatelů firem. Chceme, aby si zejména registrovaní uživatelé měli možnost v praxi ověřit, že za pár sekund mohou na našem portálu získat důležité přehledné obchodní informace, které by v mnoha jiných informačních zdrojích na internetu hledali přinejmenším desítky minut až hodiny,“ upřesnil Přemysl Cenkl, marketingový ředitel CRIF – Czech Credit Bureau.