Lidé hůře splácí své úvěry, finanční instituce si je proto pečlivěji prověřují

11. 7. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Nebankovní registr klientských informací se rozrostl o čtyři nové uživatele. Rostoucí zájem lidí o krátkodobé úvěry, kdy objem krátkodobých úvěrů k 31. 3. 2016 meziročně vzrostl o 6,5 %, spolu s významně se zvyšujícím počtem lidí, kteří nejsou schopni tyto půjčky řádně splácet, vede nebankovní úvěrové společnosti k častějšímu pečlivému a zodpovědnému prověřování bonity žadatelů. Svědčí o tom jednak rostoucí počet dotazů jeho stávajících uživatelů a rovněž zvyšující se počet společností sdružených v Nebankovním registru klientských informací. Nově do registru vstupují společnosti Creamfinance Czech, Rerum Finance, P&P Loan a Benefi.

Podle dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací vzrostl na konci prvního čtvrtletí 2016 počet lidí, kteří nespláceli své krátkodobé úvěry na 305 tisíc, což je o 33 tisíc (o 12 %) více než o rok dříve. Poskytovatelé úvěrů na tuto situaci reagují pečlivým prověřováním žadatelů. Počet dotazů do Nebankovního registru klientských informací se za prvních 5 měsíců tohoto roku zvýšil oproti stejnému období loňského roku o více jak 68 %. Roste zároveň zájem nebankovních poskytovatelů o vstup do registru. Aktuálně do něj vstupují čtyři zástupci poskytovatelů takzvaných mikropůjček a P2P úvěrů. Konkrétně jde o společnosti Creamfinance Czech, s.r.o., Rerum Finance, s.r.o. a P&P Loan s.r.o. Společnost Benefi a.s. je P2P platformou, na jejímž základě mohou lidé půjčovat své peníze jiným lidem.

„Vstup společností z těchto oblastí potvrzuje, že zodpovědné prověřování bonity klienta je důležité pro společnosti napříč úvěrovým trhem. I u lidí, kteří si chtějí rychle půjčit peníze před výplatou, nebo kteří si je chtějí půjčit od jiných lidí, je důležité vědět, jestli takovou půjčku unesou a jestli se kvůli ní nemohou dostat do potíží se splácením. Vstup nových uživatelů do našeho registru proto vnímáme jako zodpovědný krok, který pomůže ochránit další spotřebitele před nebezpečným zadlužením a který zvýší vzájemnou informovanost bank a finančních institucí, které Bankovní a Nebankovní registr klientských informací využívají. V současné době je jich 62, uvedl Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., které Nebankovní registr klientských informací provozuje.