Krize je za námi: Firmy zvýšily tržby, snížily dluhy a závazky platí dříve

2. 6. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Velké firmy se z krize vzpamatovaly už v roce 2013, malé firmy se zotavují pomaleji.

 

Mezi roky 2011 a 2013 firmám v ČR narostly celkové tržby o 3 %, celkový objem úvěrů naopak klesl o 11 %. Platební morálka firem se zlepšila: doba splatnosti závazků se u malých firem zkrátila o 80 dní. Vyplývá to z analýzy ekonomických výsledků více než 80 tisíc firem provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Firmy platily v období mezi roky 2011 a 2013 své závazky dříve a braly si méně provozních úvěrů. „Pokles doby inkasa pohledávek při současném poklesu doby splatnosti závazků a snížení objemu provozních úvěrů, které jsme v uvedeném období sledovali, otevřel nový prostor pro budoucí navýšení objemu dlouhodobých úvěrů. Současný ekonomický růst tak podle našeho názoru začal získávat pevný fundament právě v uvedeném analyzovaném období, kdy se začínal vytvářet prostor pro nové investice“ uvedl Jan Cikler, projektový manažer společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

Likvidita, ukazující na schopnost firem hradit své závazky, se mezi roky 2011 a 2013 zlepšila. „Je ale vidět, že malé podniky překonávají důsledky finanční krize pomaleji než velké firmy. Nicméně údaje za rok 2013 i předběžné výsledky hospodaření firem za rok 2014 naznačují budoucí pozitivní ekonomický vývoj,“ doplňuje Jan Cikler.

Tržby rostly především velkým firmám s ročním obratem nad 300 milionů Kč (+ 7 %). Naopak u menších firem došlo mezi lety 2011 a 2013 k poklesu celkového objemu tržeb (u firem s ročním obratem mezi 30 a 300 miliony Kč o 9 %, u firem do 30 milionů Kč dokonce o 21 %).

Během sledovaných let došlo ke snížení celkového objemu úvěrů o 11 %. „Největší pokles objemu úvěrů jsme zaznamenali mezi lety 2011 a 2012 u dlouhodobých úvěrů u malých firem s obratem do 30 mil. Kč. Celkový objem těchto úvěrů se snížil o téměř 60 %,“ analyzuje situaci Jan Cikler. Důvodem tohoto poklesu byl nejenom doznívající pesimismus podnikatelů. „Docházelo ke zpřísňování kritérií a banky si pečlivěji prověřovaly ekonomickou kondici svých klientů,“ vysvětluje Cikler.

Mezi roky 2012 a 2013 došlo také k poklesu krátkodobých úvěrů, malé firmy je omezily už v roce 2012, dříve než firmy velké. „U velkých firem lze důvod, proč si braly méně krátkodobých úvěrů, spatřovat spíše v postupném zlepšování finanční situace, díky čemuž klesala potřeba provozního financování“ domnívá se Cikler. Jeho slova potvrzují i další výsledky analýzy, konkrétně rostoucí objem finančního majetku a vzrůstající likvidita velkých firem.

K významnému zlepšení v platební morálce došlo u malých firem s obratem do 30 milionů korun, kterým se podařilo zkrátit dobu splatnosti závazků v období 2011–2012 o více než třetinu. Naopak u velkých firem nebyly v průběhu sledované doby zaznamenány větší výkyvy v průměrné době splácení závazků. „Z tohoto údaje a zároveň při současném poklesu objemu krátkodobých úvěrů, růstu tržeb a objemu závazků můžeme usuzovat, že se zejména velkým firmám začalo dařit lépe již v roce 2013,“ komentuje Cikler.