Insolvence v roce 2019 v ČR

19. 2. 2020 – Analýzy
Zpět ke všem článkům

V naší nové analýze najdete informace o časovém vývoji počtu bankrotů a jejich návrhů včetně ročních měr. Pozornost je soustředěna jak na měsíční počty v období leden 2018 až leden 2020, tak i měsíční počty za období let 2008 až 2019.