Insolvence v České republice v roce 2022

7. 2. 2023 – Analýzy
Zpět ke všem článkům

Předmětem analýzy (viz odkaz níže) jsou insolvence obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a občanů v ČR.

Měsíční a roční časové průběhy insolvenčních návrhů a vyhlášených insolvencí do roku 2022 jsou prezentovány v celkem 64 grafech a 26 tabulkách. Časové průběhy jsou agregovány pro jednotlivé kraje a sekce CZ-NACE. U insolvencí občanů jsou analyzovány i vývoje v jednotlivých okresech.

V analýze je dále ukázán časový vývoj míry bankrotů, měřený prostřednictvím poměru bankrotů k počtu podnikatelsky aktivních subjektů, resp. k počtu obyvatel 15+. Dále jsou uvedeny i přehledy počtů opakování insolvenčních návrhů jednotlivými subjekty.

V analýze naleznete i histogramy délek podnikání společností a fyzických osob podnikatelů v insolvenci a také histogram věku občanů, kteří se dostali do insolvence.

Analýzu vypracoval Ondřej Pirohanič ze společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Insolvence 2022 v ČR