Firma - Informace o firmách

Forrestman s. r. o.

Upozornění k subjektu
Aktuální upozornění:

Aktuální upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných varovných a negativních informací o subjektu.

1
Všechna upozornění:

Všechna upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných i historických varovných a doplňkových informací o subjektu.

1
Semafor CRIBIS:

Semafor Cribis – je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

Semafory ve skupině:

Semafory ve skupině – souhrnné informace o skupině, kterou tvoří dotazovaný subjekt a subjekty přímo navázané na daný subjekt, přičemž vazby mezi subjekty jsou aktuálně platné. Metodika výpočtu je shodná s metodikou Semaforu Cribis. Ukazatel Semafor Cribis je samostatně počítán pro každou PO a FOP ve skupině. Počty jednotlivých dosažených Semaforů Cribis jsou dle typu zobrazeny v odpovídající barvě.

Základní informace
Předmět činnosti
Velikost společnosti
Ekonomické údaje
Upozornění

Základní informace

Název subjektu:
Forrestman s. r. o.
IČO:
52574113
DIČ:
SK2121073262
Sídlo:
205, Hladovka, 02713, Slovensko
Datum registrace:
9.8.2019
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Mapa

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Předmět činnosti

Hlavní:
02.40.1:  Služby související s lesnictvím

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Velikost společnosti

Základní kapitál:

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

*Rok zveřejnění údaje na ČSÚ

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Ekonomické údaje

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: ():
0
Zisk / ztráta: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: ():

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Upozornění

Aktivní upozornění:
Q:  Hodnota vlastního kapitálu je nižší než základní kapitál, 1.8.2019
Všechna upozornění:
Q:  Hodnota vlastního kapitálu je nižší než základní kapitál, 1.8.2019 - 31.12.2019

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Informace o CZ a SK firmách

  • informace o 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky
  • informace z více než 85 informačních zdrojů
  • hodnotící ukazatele finančního zdraví a diagramy vazeb mezi subjekty

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line