Firma - Informace o firmách

ELIZAR INC s.r.o.

Upozornění k subjektu
Aktuální upozornění:

Aktuální upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných varovných a negativních informací o subjektu.

7
Všechna upozornění:

Všechna upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných i historických varovných a doplňkových informací o subjektu.

10
Semafor CRIBIS:

Semafor Cribis – je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

Semafory ve skupině:

Semafory ve skupině – souhrnné informace o skupině, kterou tvoří dotazovaný subjekt a subjekty přímo navázané na daný subjekt, přičemž vazby mezi subjekty jsou aktuálně platné. Metodika výpočtu je shodná s metodikou Semaforu Cribis. Ukazatel Semafor Cribis je samostatně počítán pro každou PO a FOP ve skupině. Počty jednotlivých dosažených Semaforů Cribis jsou dle typu zobrazeny v odpovídající barvě.

Základní informace
Předmět činnosti
Velikost společnosti
Ekonomické údaje
Upozornění

Základní informace

Název subjektu:
ELIZAR INC s.r.o.
IČO:
25237021
DIČ:
CZ25237021
Sídlo:
52, Volduchy, 33822, Česká republika
Datum registrace:
27.9.1999
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Mapa

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Předmět činnosti

Hlavní:
41.20:  Výstavba bytových a nebytových budov
Vedlejší

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Velikost společnosti

Počet zaměstnanců: (2019)*:
1 - 5 zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2018)*:
1 - 5 zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2017)*:
1 - 5 zaměstnanců
Obrat: (2019)*:
1 - 199 999 Kč
Obrat: (2018)*:
1 - 199 999 Kč
Obrat: (2017)*:
1 - 199 999 Kč
Základní kapitál:

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

*Rok zveřejnění údaje na ČSÚ

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Ekonomické údaje

Tržby: (2009):
CZK:  12 368 000
Zisk / ztráta: (2009):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2009):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2010):
CZK:  6 029 000
Zisk / ztráta: (2010):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2010):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2011):
CZK:  1 883 000
Zisk / ztráta: (2011):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2011):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Upozornění

Aktivní upozornění:
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2017
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2016
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2015
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2014
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2013
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2012
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2011
Všechna upozornění:
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2017 - 31.12.2017
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2016 - 31.12.2016
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2015 - 31.12.2015
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2014 - 31.12.2014
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2013 - 31.12.2013
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2012 - 31.12.2012
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2011 - 31.12.2011
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2010 - 31.12.2010
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2009 - 31.12.2009
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2008 - 31.12.2008

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Informace o CZ a SK firmách

  • informace o 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky
  • informace z více než 85 informačních zdrojů
  • hodnotící ukazatele finančního zdraví a diagramy vazeb mezi subjekty

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line