Firma - Informace o firmách

Obec Nižný Hrušov

Upozornění k subjektu
Aktuální upozornění:

Aktuální upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných varovných a negativních informací o subjektu.

8
Všechna upozornění:

Všechna upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných i historických varovných a doplňkových informací o subjektu.

23
Semafor CRIBIS:

Semafor Cribis – je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

Semafory ve skupině:

Semafory ve skupině – souhrnné informace o skupině, kterou tvoří dotazovaný subjekt a subjekty přímo navázané na daný subjekt, přičemž vazby mezi subjekty jsou aktuálně platné. Metodika výpočtu je shodná s metodikou Semaforu Cribis. Ukazatel Semafor Cribis je samostatně počítán pro každou PO a FOP ve skupině. Počty jednotlivých dosažených Semaforů Cribis jsou dle typu zobrazeny v odpovídající barvě.

Základní informace
Předmět činnosti
Velikost společnosti
Ekonomické údaje
Upozornění

Základní informace

Název subjektu:
Obec Nižný Hrušov
IČO:
00332607
DIČ:
SK2020527586
Sídlo:
520, Nižný Hrušov, 09422, Slovensko
Datum registrace:
1.7.1973
Právní forma:
Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Mapa

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Předmět činnosti

Hlavní:
84.11:  Všeobecné činnosti veřejné správy
Vedlejší

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Velikost společnosti

Počet zaměstnanců: (2019)*:
25 - 49 zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2018)*:
25 - 49 zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2017)*:
25 - 49 zaměstnanců
Obrat: (2018)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Obrat: (2017)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Obrat: (2016)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Základní kapitál:

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

*Rok zveřejnění údaje na ČSÚ

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Ekonomické údaje

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Upozornění

Aktivní upozornění:
D:  Státní dluhy - ze správního anebo obdobného jednání, 15.1.2020
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.8.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.7.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.6.2019
DPV:  Daň z příjmu - vyměřená, 1.1.2018
i:  Subject řízený, vlastněný, zřízený, založený či jinak ovládaný státem, 28.12.2017
i:  Subject řízený, vlastněný, zřízený, založený či jinak ovládaný státem, 28.12.2017
i:  Subject řízený, vlastněný, zřízený, založený či jinak ovládaný státem, 28.12.2017
Všechna upozornění:
D:  Státní dluhy - ze správního anebo obdobného jednání, 15.1.2020
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.8.2019 - 31.8.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.7.2019 - 31.7.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.6.2019 - 30.6.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.5.2019 - 31.5.2019
D:  Státní dluhy - ze správního anebo obdobného jednání, 1.5.2019 - 1.6.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.4.2019 - 30.4.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.3.2019 - 31.3.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.2.2019 - 28.2.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.1.2019 - 31.1.2019
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.12.2018 - 31.12.2018
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.11.2018 - 30.11.2018
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.10.2018 - 31.10.2018
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.9.2018 - 30.9.2018
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.8.2018 - 31.8.2018
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.7.2018 - 31.7.2018
DPHP:  DPH - Vlastní daňová povinnost, 1.6.2018 - 30.6.2018
DPV:  Daň z příjmu - vyměřená, 1.1.2018 - 31.12.2018
DPDV:  Daň z příjmu - dodatečně vyměřená, 1.1.2018 - 31.12.2018
i:  Subject řízený, vlastněný, zřízený, založený či jinak ovládaný státem, 28.12.2017
i:  Subject řízený, vlastněný, zřízený, založený či jinak ovládaný státem, 28.12.2017
i:  Subject řízený, vlastněný, zřízený, založený či jinak ovládaný státem, 28.12.2017
D:  Státní dluhy, 29.11.2016 - 30.11.2016

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Informace o CZ a SK firmách

  • informace o 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky
  • informace z více než 85 informačních zdrojů
  • hodnotící ukazatele finančního zdraví a diagramy vazeb mezi subjekty

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line