Firma - Informace o firmách

€-účtovníctvo, s. r. o.

Upozornění k subjektu
Aktuální upozornění:

Aktuální upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných varovných a negativních informací o subjektu.

1
Všechna upozornění:

Všechna upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných i historických varovných a doplňkových informací o subjektu.

13
Semafor CRIBIS:

Semafor Cribis – je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

Semafory ve skupině:

Semafory ve skupině – souhrnné informace o skupině, kterou tvoří dotazovaný subjekt a subjekty přímo navázané na daný subjekt, přičemž vazby mezi subjekty jsou aktuálně platné. Metodika výpočtu je shodná s metodikou Semaforu Cribis. Ukazatel Semafor Cribis je samostatně počítán pro každou PO a FOP ve skupině. Počty jednotlivých dosažených Semaforů Cribis jsou dle typu zobrazeny v odpovídající barvě.

Základní informace
Předmět činnosti
Velikost společnosti
Ekonomické údaje
Upozornění

Základní informace

Název subjektu:
€-účtovníctvo, s. r. o.
Historický název subjektu:
?-účtovníctvo, s. r. o. (31.7.2012 - 31.12.2014)
E-účtovníctvo, s. r. o. (31.12.2014 - 31.3.2018)
IČO:
46054600
DIČ:
SK2023209518
Sídlo:
Banšelova 20, Bratislava, 82104, Slovensko
Datum registrace:
1.3.2011
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Mapa

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Předmět činnosti

Hlavní:
69.20:  Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Vedlejší

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Velikost společnosti

Počet zaměstnanců: (2018)*:
Bez zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2017)*:
Bez zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2016)*:
Bez zaměstnanců
Obrat: (2017)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Obrat: (2016)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Obrat: (2015)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Základní kapitál:

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

*Rok zveřejnění údaje na ČSÚ

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Ekonomické údaje

Tržby: (2016):
EUR:  5 514
Zisk / ztráta: (2016):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2016):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2017):
EUR:  9 177
Zisk / ztráta: (2017):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2017):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2018):
EUR:  6 224
Zisk / ztráta: (2018):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2018):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Upozornění

Aktivní upozornění:
Q:  Hodnota vlastního kapitálu je nižší než základní kapitál, 1.1.2018
Všechna upozornění:
D:  Státní dluhy, 1.7.2018 - 31.7.2018
Q:  Hodnota vlastního kapitálu je nižší než základní kapitál, 1.1.2018 - 31.12.2018
KS:  Společnost v krizi, 1.4.2016 - 20.2.2017
Q:  Hodnota vlastního kapitálu je nižší než základní kapitál, 1.1.2016 - 31.12.2016
KS:  Společnost v krizi, 1.1.2016 - 31.3.2016
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2015 - 31.12.2015
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2014 - 31.12.2014
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2013 - 31.12.2013
D:  Státní dluhy, 1.7.2012 - 31.7.2012
QP:  Společnost je předlužená, 1.1.2012 - 31.12.2012
D:  Státní dluhy, 1.9.2011 - 30.9.2011
D:  Státní dluhy, 1.8.2011 - 31.8.2011
D:  Státní dluhy, 1.6.2011 - 30.6.2011

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Informace o CZ a SK firmách

  • informace o 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky
  • informace z více než 85 informačních zdrojů
  • hodnotící ukazatele finančního zdraví a diagramy vazeb mezi subjekty

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line