Firma - Informace o firmách

2MAssets, s.r.o.

Upozornění k subjektu
Aktuální upozornění:

Aktuální upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných varovných a negativních informací o subjektu.

3
Všechna upozornění:

Všechna upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných i historických varovných a doplňkových informací o subjektu.

44
Semafor CRIBIS:

Semafor Cribis – je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

Semafory ve skupině:

Semafory ve skupině – souhrnné informace o skupině, kterou tvoří dotazovaný subjekt a subjekty přímo navázané na daný subjekt, přičemž vazby mezi subjekty jsou aktuálně platné. Metodika výpočtu je shodná s metodikou Semaforu Cribis. Ukazatel Semafor Cribis je samostatně počítán pro každou PO a FOP ve skupině. Počty jednotlivých dosažených Semaforů Cribis jsou dle typu zobrazeny v odpovídající barvě.

Základní informace
Předmět činnosti
Velikost společnosti
Ekonomické údaje
Upozornění

Základní informace

Název subjektu:
2MAssets, s.r.o.
IČO:
43780466
Sídlo:
Sienkiewiczova 4, Bratislava, 81109, Slovensko
Datum registrace:
1.11.2007
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Mapa

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Předmět činnosti

Hlavní:
70.22:  Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Vedlejší

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Velikost společnosti

Obrat: (2015)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Obrat: (2014)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Obrat: (2013)*:
0 - 999,999 tis. EUR
Základní kapitál:

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

*Rok zveřejnění údaje na ČSÚ

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Ekonomické údaje

Tržby: (2013):
EUR:  0
Zisk / ztráta: (2013):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2013):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2014):
EUR:  0
Zisk / ztráta: (2014):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2014):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2015):
EUR:  0
Zisk / ztráta: (2015):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2015):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Upozornění

Aktivní upozornění:
D:  Státní dluhy, 1.8.2019
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2017
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2016
Všechna upozornění:
D:  Státní dluhy, 1.8.2019 - 31.8.2019
D:  Státní dluhy, 1.7.2019 - 31.7.2019
D:  Státní dluhy, 1.6.2019 - 30.6.2019
D:  Státní dluhy, 1.5.2019 - 31.5.2019
D:  Státní dluhy, 1.4.2019 - 30.4.2019
D:  Státní dluhy, 1.3.2019 - 31.3.2019
D:  Státní dluhy, 1.2.2019 - 28.2.2019
D:  Státní dluhy, 1.1.2019 - 31.1.2019
D:  Státní dluhy, 1.12.2018 - 31.12.2018
D:  Státní dluhy, 1.11.2018 - 30.11.2018
D:  Státní dluhy, 1.10.2018 - 31.10.2018
D:  Státní dluhy, 1.9.2018 - 30.9.2018
D:  Státní dluhy, 1.8.2018 - 31.8.2018
D:  Státní dluhy, 1.7.2018 - 31.7.2018
D:  Státní dluhy, 1.6.2018 - 30.6.2018
D:  Státní dluhy, 1.5.2018 - 31.5.2018
D:  Státní dluhy, 1.4.2018 - 30.4.2018
D:  Státní dluhy, 1.3.2018 - 31.3.2018
D:  Státní dluhy, 1.2.2018 - 28.2.2018
D:  Státní dluhy, 1.1.2018 - 31.1.2018
D:  Státní dluhy, 1.12.2017 - 31.12.2017
D:  Státní dluhy, 1.11.2017 - 30.11.2017
D:  Státní dluhy, 1.10.2017 - 31.10.2017
D:  Státní dluhy, 1.9.2017 - 30.9.2017
D:  Státní dluhy, 1.8.2017 - 31.8.2017
D:  Státní dluhy, 1.7.2017 - 31.7.2017
D:  Státní dluhy, 1.6.2017 - 30.6.2017
D:  Státní dluhy, 1.5.2017 - 31.5.2017
D:  Státní dluhy, 1.4.2017 - 30.4.2017
D:  Státní dluhy, 1.3.2017 - 31.3.2017
D:  Státní dluhy, 1.2.2017 - 28.2.2017
D:  Státní dluhy, 1.1.2017 - 31.1.2017
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2017 - 31.12.2017
D:  Státní dluhy, 1.12.2016 - 31.12.2016
D:  Státní dluhy, 1.11.2016 - 30.11.2016
D:  Státní dluhy, 1.10.2016 - 30.10.2016
D:  Státní dluhy, 1.9.2016 - 30.9.2016
D:  Státní dluhy, 1.8.2016 - 31.8.2016
D:  Státní dluhy, 1.7.2016 - 31.7.2016
D:  Státní dluhy, 1.6.2016 - 30.6.2016
D:  Státní dluhy, 1.5.2016 - 31.5.2016
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2016 - 31.12.2016
Q:  Hodnota vlastního kapitálu je nižší než základní kapitál, 1.1.2009 - 31.12.2009
Q:  Hodnota vlastního kapitálu je nižší než základní kapitál, 1.1.2008 - 31.12.2008

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Informace o CZ a SK firmách

  • informace o 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky
  • informace z více než 85 informačních zdrojů
  • hodnotící ukazatele finančního zdraví a diagramy vazeb mezi subjekty

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line