Firma - Informace o firmách

ÚČETNÍ KANCELÁŘ Ing. Hutař s.r.o.

Upozornění k subjektu
Aktuální upozornění:

Aktuální upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných varovných a negativních informací o subjektu.

1
Všechna upozornění:

Všechna upozornění (pro aktuální subjekt) – počet aktuálně platných i historických varovných a doplňkových informací o subjektu.

5
Semafor CRIBIS:

Semafor Cribis – je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě údajů databáze cribis.cz. Ukazatel je zpracovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau a je sestavován pro právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikatele (FOP).

Semafory ve skupině:

Semafory ve skupině – souhrnné informace o skupině, kterou tvoří dotazovaný subjekt a subjekty přímo navázané na daný subjekt, přičemž vazby mezi subjekty jsou aktuálně platné. Metodika výpočtu je shodná s metodikou Semaforu Cribis. Ukazatel Semafor Cribis je samostatně počítán pro každou PO a FOP ve skupině. Počty jednotlivých dosažených Semaforů Cribis jsou dle typu zobrazeny v odpovídající barvě.

Základní informace
Předmět činnosti
Velikost společnosti
Ekonomické údaje
Upozornění

Základní informace

Název subjektu:
ÚČETNÍ KANCELÁŘ Ing. Hutař s.r.o.
IČO:
26939312
DIČ:
CZ26939312
Sídlo:
Nám. 8. května 1, Hrotovice, 67555, Česká republika
Datum registrace:
23.9.2004
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Mapa

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Předmět činnosti

Hlavní:
69.20:  Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Vedlejší

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Velikost společnosti

Počet zaměstnanců: (2020)*:
10 - 19 zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2019)*:
10 - 19 zaměstnanců
Počet zaměstnanců: (2018)*:
10 - 19 zaměstnanců
Obrat: (2020)*:
5 000 000 - 9 999 999 Kč
Obrat: (2019)*:
5 000 000 - 9 999 999 Kč
Obrat: (2018)*:
5 000 000 - 9 999 999 Kč
Základní kapitál:

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

*Rok zveřejnění údaje na ČSÚ

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Ekonomické údaje

Tržby: (2010):
CZK:  5 943 000
Zisk / ztráta: (2010):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2010):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2011):
CZK:  6 062 000
Zisk / ztráta: (2011):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2011):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Tržby: (2012):
CZK:  6 527 000
Zisk / ztráta: (2012):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Aktiva: (2012):

Pro zobrazení těchto informací se musíte nejdříve registrovat.

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Upozornění

Aktivní upozornění:
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2018
Všechna upozornění:
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2018 - 31.12.2018
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2017 - 31.12.2017
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2016 - 31.12.2016
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2015 - 31.12.2015
NUZ:  Nezveřejnění účetní závěrky v termínu, 1.1.2014 - 31.12.2014

Přihlaste se nebo zaregistrujte a získejte tím přístup ke všem informacím

Informace o CZ a SK firmách

  • informace o 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky
  • informace z více než 85 informačních zdrojů
  • hodnotící ukazatele finančního zdraví a diagramy vazeb mezi subjekty

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line