Evropský kapitál v České republice dosahuje bilionu korun a tvoří tak polovinu veškerého kapitálu firem v ČR

22. 5. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Kapitál ze zemí EU je pro ČR klíčový, tvoří čtyři pětiny veškerého zahraničního kapitálu v ČR. Celková výše základního kapitálu českých společností dosahuje 2,1 bilionu korun. Český kapitál v tuzemských společnostech přitom činí 846 miliard korun, zatímco zahraniční kapitál dosahuje 1,25 bilionu korun a tvoří tak 60 % veškerého kapitálu v českých společnostech. Celý jeden bilion korun přitom pochází ze zemí Evropské unie, z toho 877 miliard ze zemí eurozóny. Kapitál ze zemí EU tak tvoří 48 % veškerého kapitálu firem v České republice a dokonce 80 % veškerého zahraničního kapitálu v České republice. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Ze 468 tisíc společností s dohledatelným většinovým vlastníkem jich má pouze desetina (48,5 tisíce společností) majitele ze zemí Evropské unie. Těchto 10 % společností se však na základním kapitálu společností v České republice podílí 48 %. Většina kapitálu ze zemí Evropské unie přitom zároveň pochází ze zemí eurozóny. Z jednoho bilionu korun pochází ze zemí platících eurem kapitál ve výši 877 miliard korun, tedy 88 %. Další desetina společností má potom zahraniční majitele ze zemí mimo Evropskou unii. Tyto společnosti se na základním kapitálu firem v České republice podílejí celkem 12 %. Zbývajících 80 % společností je v českých rukách a na základním kapitálu firem v ČR se podílí 40 %.

„Diskuze o podnikání zahraničních firem v České republice dlouhodobě neodpovídá reálné síle kapitálu z jednotlivých zemí. Před volbami do Evropského parlamentu jsme se proto rozhodli podívat na reálnou sílu zahraničního kapitálu v ČR. Ukazuje se, že kapitál ze zemí Evropské unie je pro Českou republiku naprosto klíčový. Naopak diskutovaný čínský kapitál tvoří jen necelé procento veškerého zahraničního kapitálu. V rámci kapitálu z Asie jsou významnější například investice z Japonska či Jižní Koreje,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Největší roli hraje pro Českou republiku tradičně kapitál z Německa, který s objemem 354 miliard korun tvoří 28 % zahraničního kapitálu a 17 % veškerého kapitálu v České republice. Německého zahraničního vlastníka má přitom pouze 7 653 společností (1,6 % všech firem v ČR). Následuje kapitál z Nizozemska, Lucemburska, Rakouska a Francie. V současnosti velmi diskutované firmy s britskými vlastníky se podílejí na základním kapitálu českých firem necelými 3 % a na celkovém počtu firem v ČR potom necelými 4 %.

Ze společností, které mají zahraničního majoritního vlastníka, jich nejvíce patří subjektům z Ruska (12 813), Slovenska (11 331), Ukrajiny (11 279) a Německa (7 653). Společnosti vlastněné ruskými subjekty tvoří 13 % firem se zahraničním vlastníkem, ale na zahraničním kapitálu se podílejí pouze 0,6 %. Firmy se slovenskými a ukrajinskými vlastníky tvoří v obou případech 12 % společností se zahraničním vlastníkem. Ty se slovenským majitelem se na zahraničním kapitálu podílejí 2,9 %, zatímco firmy s ukrajinskými majiteli se na zahraničním kapitálu podílejí pouze 0,25 %. „Ruští a ukrajinští majitelé jsou dlouhodobě typičtí tím, že vlastní velké množství drobných firem. Zatímco počet společností s ukrajinským vlastníkem v posledních letech roste, počet firem s ruským vlastníkem naopak mírně klesá,“ doplnil Jan Cikler.