Euler Hermes varuje před kyberútoky na společnosti v době pandemie a práce z domova

29. 5. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Kyberzločinci, falešní šéfové společností i hackeři mají v současnosti téměř dokonalé podmínky k působení. V čase epidemie koronaviru pracovali téměř všichni zaměstnanci z domova, fyzicky oddělení od svého týmu i nadřízeného. A právě tento sociální odstup umožnil vznik ideálního prostředí pro tzv. sociální inženýry (jde o podvodníky manipulující s lidmi za účelem získání informací). Koncept sociálního inženýrství se objevil i v nejzávažnějších podvodech zaznamenaných v nedávné době – jednalo se o podvody s falešnými nadřízenými, kteří nic netušící zaměstnance manipulovali k provedení finančních transakcí s vysokými částkami.

I když se v České republice zaměstnanci již pomalu začínají vracet do kanceláří, zvýšená opatrnost i při občasné práci z domova je stále na místě. „Doba home office těmto podvodům jednoznačně nahrávala, protože při práci z domova se stalo prakticky nemožné s nadřízeným osobně pohovořit o konkrétní finanční operaci, a šance podvodníků se proto výrazně zvýšily. Mnoho zaměstnanců navíc používá mimo oficiální e-maily také méně formální komunikační kanály (například aplikaci WhatsApp), které umožňují rovněž posílání hlasových zpráv. Řada zachycených falešných e-mailů právě hlasové zprávy relativně věrně imitující hlas nadřízeného obsahovala s cílem zvýšit v očích zaměstnanců důvěryhodnost tohoto e-mailu,“ popisuje nekalé techniky sociálního inženýrství Iva Palusková, Country Manager Euler Hermes

Nejistota způsobená onemocněním Covid-19: Fatální kliknutí otevírá dveře podvodníkům

Mimo fyzickou vzdálenost nahrává podvodníkům také pocit nejistoty, strach a s tím související potřeba nových informací. Firemní síť představuje v současnosti snadný cíl pro veškerý škodlivý software, korona virus mu totiž všude otevírá dveře. Např. v Německu byl zaznamenám případ webových stránek, které informovaly o aktuálních výskytech viru, nicméně současně s otevřením mapy se do počítače uživatelům stáhl také škodlivý software. Zvyšuje se rovněž počet případů tzv. phishingu – podvodných e-mailů, které tvrdí, že obsahují video pokyny pro ochranu před viry a také informace
o aktuálním vývoji koronavirové situace. Zneužívána je v podvodných e-mailech rovněž Světová zdravotnická organizace, jejímž prostřednictvím jsou sdělovány nepravdivé informace.

Jakmile podvodníci získají přístup k firemnímu intranetu, dokážou monitorovat komunikaci zaměstnanců s cílem identifikovat klíčové osoby např. ve finančních odděleních společnosti. Analyzují způsob oslovování, formální či neformální tón a jiné konverzační zvyklosti ve snaze co nejvíce se přiblížit skutečné komunikaci, jejíž autentičnosti potom při praktikách sociálního inženýrství zneužijí,“ přibližuje nekalé techniky podvodníků Iva Palusková.

Jednoduché prostředky jako nejúčinnější obrana

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se vyhnout možným škodám, je otevřená firemní kultura – pokud se zaměstnanec dokáže jednoduše se svým nadřízeným spojit a hovořit s ním, může úsilí kyberpodvodníků zmařit. Striktní firemní hierarchie zvyšuje šanci zločinců na úspěch. Mezi oběťmi podvodů s falešnými nadřízenými se neúměrně často nacházejí především hierarchicky organizované společnosti nebo společnosti spravované vlastníky. Kromě firemní kultury je však důležitější než kdy jindy povědomí pracovníků o současné situaci.

Vzdělávání zaměstnanců v tomto směru je důležité, i když pro některé společnosti může být obtížnější pořádat on-line či prezenční školení a semináře. Zaměstnanci si ale musí být vědomi nových hrozeb v podobě stále častějších phisingových útoků nebo nevyžádaných zpráv, které s sebou práce z domova přináší. Pokud skutečně dojde k fatálnímu kliknutí, čas znamená peníze. Při včasném nahlášení podezřelé události se výrazně snižuje pravděpodobnost, že dojde k závažným škodám.

Šest očí vidí více než čtyři – při transakcích s vyššími částkami dává víceúrovňový princip smysl

„Je důležité, aby zaměstnanci i společnosti dodržovali bez omezení všechny bezpečnostní pokyny
a nařízení, a to především v situacích, kdy pracují na vzdálené připojení. Pro finanční transakce s vyššími částkami se v současnosti zavedení principu 6 očí může stát skutečně smysluplné, protože fyzické podepisování dokumentů bývá kvůli aktuální situaci poněkud ztíženo. Mimo to by se v případě vyšších transakcí měl zavést princip zpětného ověřování a nastavení další úrovně bezpečnosti. Hlavní úlohu by však stále měla plnit ostražitost a správný instinkt“,
uzavírá Iva Palusková.

10 tipů, jak se chránit před podvody s falešnými nadřízenými:

 • Důkladná edukace zaměstnanců ohledně rizik spojených s Covid-19 a s prací z domova. Minimálně pracovníci finančních oddělení by měli projít speciálním školením, které je upozorní na výskyt podvodných transakcí. Všichni zaměstnanci by měli rovněž být podporováni v nahlašování jakéhokoli podezřelého obsahu.
 • Princip otevřené komunikace: i přes fyzickou vzdálenost by týmy měly udržovat co nejužší kontakt prostřednictvím virtuálních meetingů či týmových chatů. Výměna důležitých telefonních čísel (ať už soukromých či obchodních) by měla být konzultována s kolegy
  a nadřízenými – i takto jednoduchým opatřením lze předcházet pokusům o podvod.
 • Veškeré webové adresy zadávejte ručně, neklikejte na nechtěné odkazy ani neotevírejte přílohy, neodpovídejte na nevyžádané zprávy. Kontrolujte přípony stahovaných souborů
  a dokumentů – neměly by být ve formátu EXE. nebo LNK.
 • Omezte přístupová práva osob, které se připojují k firemní síti. Je-li to možné, při práci z domova by neměly být využívány k obchodním účelům žádné veřejné ani soukromé počítače, protože s nimi lze manipulovat, a tudíž existuje riziko úniku informací a jejich zneužití. Pokud je nezbytné, aby zaměstnanci používali při práci na home office soukromý počítač, mělo by tak být učiněno po předchozí konzultaci s firemním IT oddělením a s nadřízenými.
 • Nastavte si rozdílná a bezpečná hesla pro různé služby, vždy instalujte nejnovější aktualizace pro operační systémy a aplikace, aby se co nejvíce odstranila zranitelná místa. Aplikace vždy stahujte pouze z důvěryhodných zdrojů – např. Google Play, App Store nebo ze zdrojů poskytovaných Vaší vlastní společností.
 • Buďte zvláště opatrní v případě e-mailů od neznámých odesílatelů s přílohami nebo odkazy. Následující domény/adresy ohledně tématu koronavirus již byly identifikovány jako nebezpečné:
  • coronavirusstatus[.]space
  • coronavirus-map[.]com
  • canalcero[.]digital
  • coronavirus[.]zone
  • coronavirus-realtime[.]com
  • coronavirus[.]app
  • coronavirusaware[.]xyz
  • coronavirusaware[.]xyz