Euler Hermes: Česká republika se podle indexu sociálního rizika umístila před Řeckem či Itálií

2. 7. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Pandemie Covid-19 tlačí globální ekonomiku do nejhorší recese od druhé světové války, a proto společnost Euler Hermes vytvořila index sociálních rizik (SRI – Social Risk Index). Strukturální determinanty sociálního rizika předpovídají zranitelnost jednotlivých zemí vůči systémovým sociálním rizikům. Za rizikové události analýza považuje např. protivládní protesty a jiné incidenty, které by mohly předcházet změnám v politice i v podnikání, případně mít vliv na rozhodování o investicích či na celkovou stabilitu dané země.

Strukturální determinanty SRI měří základní silné a slabé stránky a vnímání politického, institucionálního a sociálního rámce ve 102 zemích. SRI však neměří pravděpodobnost sociální krize ani nepředpovídá budoucí sociální nepokoje. Jde spíše o ukazatel zranitelnosti, který se zaměřuje na dlouhodobější strukturální determinanty sociálního rizika.

Nejvyšší hodnotu SRI mají Dánsko, Finsko a Švédsko, a vykazují tedy nejnižší úrovně sociálního rizika. Na 5. místě je Německo, Francie potom na 9. Naopak nejvyšší míru sociálního rizika v našem vzorci vykazují Nigérie, Venezuela a Angola, přičemž Venezuela a Angola patří k těm zemím, kde za posledních pět let došlo k nejvýraznějšímu zhoršení.

Podle očekávání jsou vůči systémovým sociálním rizikům obecně více odolnější vyspělé ekonomiky – všechny z nich se v žebříčku umístily do 35. místa. Mezi vyspělé ekonomiky s nejnižším umístěním patří Řecko (35. pozice) a Itálie (30. pozice). Nicméně i v některých zemích s rozvíjející se ekonomikou jsou indikátory systémového společenského rizika srovnatelné s těmi, kterými byly ohodnoceny vyspělé ekonomiky. Jedná se především o země z rychle se rozvíjející Evropy, mezi které patří i Česká republika, které podle analýzy náleží 28. pozice. Z regionálního hlediska dopadly právě rychle se rozvíjející evropské ekonomiky v průměru nejlépe (jedná se především o Slovinsko, Estonsko, Českou republiku, Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Litvu a Maďarsko). Nicméně lehce zvýšený index sociálního rizika během posledních pěti let je patrný v Polsku a Maďarsku.

V krátkodobém výhledu vykazuje nejvyšší míru sociálního rizika Afrika a Latinská Amerika.

Detailnější informace lze nalézt na stránkách společnosti Euler Hermes:

https://www.eulerhermes.com/cs_CZ/o-nas/tiskove-zpravy/allianz-social-risk-index.html

Index Sociálního rizika pro 102 vybraných zemí

Zdroje: Národní statistiky, IMF, World Bank, ILO, OECD, IHS Markit, Wellcome Trust Global Monitor, RAND Corporation, Allianz Research