CRIF: Znovuzrození živnostenského podnikání, v prvním čtvrtletí v Česku začalo podnikat 23 tisíc lidí

7. 5. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 7. května 2024 V prvním čtvrtletí letošního roku v České republice začalo podnikat 23 023 lidí, tedy o 2 341 více než ve stejném období loňského roku. Zároveň činnost ukončilo 17 408 fyzických osob podnikatelů. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Od začátku letošního roku pozorujeme výrazný zájem o podnikání. Za první tři měsíce začalo podnikat nejvíce lidí od začátku roku 2011. Důvodem může být lepšící se ekonomická situace, a tedy pozitivnější výhled do budoucna. Zároveň na statistikách vidíme oživení po loňském roce, kdy převážně neaktivní podnikatelé ukončovali svou činnost, aby se vyhnuli povinnému zavádění datových schránek,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Na 10 zaniklých podnikatelů připadlo v prvním čtvrtletí 13 nových. Čistý přírůstek podnikatelů, tedy rozdíl mezi novými a zaniklými, činil 5 614, nejvíce od třetího čtvrtletí roku 2021.

V březnu začalo v Česku podnikat 6 688 lidí, jen nepatrně méně než ve stejném měsíci loňského roku. Své podnikání zároveň ukončilo 3 440 lidí, nejméně od července 2022.

Praha se rozrůstá o podnikatele, na Karlovarsku jich ubývá

Nejvíce osob začalo v prvním čtvrtletí podnikat v Praze (4 263), ve Středočeském kraji (3 188) a v Jihomoravském kraji (2 569). Nejvíce lidí své podnikání ukončilo ve Středočeském kraji (2 297), v Praze (2 208) a v Jihomoravském kraji (1 827).  Nejrychleji přibývali podnikatelé v hlavním městě, kde připadlo 19 nových na 10 zaniklých subjektů. Úbytek naopak zaznamenal pouze Karlovarský kraj s 8 novými podnikateli na 10 zaniklých. V Ústeckém a v Plzeňském kraji se počet podnikatelů nezměnil.

Podnikatelů přibývá nejrychleji v informačních a komunikačních činnostech

Z pohledu hlavních odvětví začalo v prvním čtvrtletí podnikat nejvíce lidí v profesních, vědeckých a technických činnostech, a to 2 987. Následoval zpracovatelský průmysl s 2 946 novými podnikateli a stavebnictví, kde začalo podnikat 2 580 lidí. Nejvíce lidí s podnikáním skončilo v odvětví obchodu (4 616), ve stavebnictví (2 567) a ve zpracovatelském průmyslu (2 292).

Nejrychleji se rozrůstá podnikání v odvětví informačních a komunikačních činností, kde v prvním čtvrtletí na každých 10 zaniklých podnikatelů připadlo 37 nových. Podobně silné je odvětví kulturních a rekreačních činností s 36 novými podnikateli na 10 zaniklých. Úbytek podnikatelů zaznamenává hned šest odvětví: zemědělství a lesnictví, nakládání s nemovitostmi, ubytování a stravování, vodní hospodářství, obchod a výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. Nevýraznější je úbytek v posledním zmíněném odvětví. V posledním čtvrtletí zde začali podnikat pouze 3 lidé na každých 10 podnikatelů, kteří svou činnost ukončili.