CRIF: Živnostníci mají naspořeno 185 miliard, o 11 % více než na konci minulého roku

17. 8. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Úspory firem, živnostníků a domácností v České republice v letošním prvním pololetí pokračovaly v růstu. Nejrychleji rostly úspory živnostníků, kteří měli ke konci června 2021 naspořeno 185 miliard korun, o 11 % více než na konci minulého roku. Úspory domácností se zvýšily o 6 % na 3,23 bilionu a o 3 % se zvýšily úspory firem, které měly na konci prvního pololetí v bankách uloženo 1,25 bilionu korun. Výrazně méně rostly v prvním pololetí objemy úvěrů. U domácností šlo o nárůst o 4 %, u firem o 1 % a u živnostníků objem úvěrů dokonce stagnoval. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které provedla na základě dat České národní banky a portálu www.informaceofirmach.cz.

V prvním pololetí pokračoval trend z minulého roku, kdy si živnostníci začali ve větší míře vytvářet finanční rezervy, zatímco objem jejich dluhů stagnoval. Zatímco úspory živnostníků se zvýšily o 19 miliard, objem dluhu zůstal stejný jako na konci minulého roku. Vyšší tendence spořit a menší ochota si brát úvěry může značit nedůvěru v ekonomicky stabilní budoucnost. To vše se odehrálo v podmínkách stále ještě příznivých úrokových sazeb a vyšší inflace znehodnocující vklady,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Úvěry živnostníků činily ke konci letošního června 47 miliard. „Stagnující zadlužení lze interpretovat jednak jako sníženou ochotu se zadlužovat, ale stejně tak může být způsobeno ostražitostí bank, které pro poskytování úvěrů nastavily přísnější podmínky. Živnostníci se tedy nejen zadlužovat nechtějí, ale někteří zkrátka ani nemohou,“ dodává Věra Kameníčková.

Úspory firem výrazně přerůstají jejich dluhy

Úspory firem dosáhly ke konci listopadu na 1,25 bilionu korun, přičemž od konce minulého pololetí vzrostly o 34 miliard. Zadlužení firem pak činí 1,13 bilionů. Stále se přitom zvyšuje rozdíl mezi objemem dluhů a úspor. Ke konci prvního pololetí činil tento rozdíl 118 miliard, o 24 miliard více než na konci roku 2020.

Domácnosti začínají spořit pomaleji

V porovnání s prvním pololetím loňského roku rostou také úspory domácností, ke konci prvního pololetí dosáhly na 3,23 bilionu korun, což je o 168 miliard více než na konci roku 2020. „I když ale v předchozích měsících rostly úspory meziměsíčně průměrně o 1 %, v posledních dvou měsících prvního pololetí to byl růst jen ve výši  0,3 a 0,2 %. Může to znamenat, že  domácnosti  s postupným rozvolněním protipandemických opatření přestávají své prostředky hromadit a posílají je zpět do oběhu, což je pro ekonomiku příznivé,“ dodává Věra Kameníčková.

Zhoršuje se platební morálka živnostníků

Oproti konci minulého roku se mírně zhoršila platební morálka živnostníků. Ti ke konci června nespláceli 6,84 % svých dluhů, zatímco na konci prosince to bylo 6,12 %. Obdobný jev vidíme i u firem, které ke konci června řádně nesplácely 4,34 % svých závazků, přičemž na konci minulého roku to bylo 4,15 %. Nejlépe jsou na tom úvěry domácností na bydlení, kterých dlouhodobě není spláceno jen přibližně 1 %. Co se týče úvěrů na spotřebu, domácnosti na konci června řádně nesplácely 5,38 %, v prosinci to bylo 5,08 %. „Za růstem nesplácených úvěrů v letošním roce je vývoj v  prvním čtvrtletí, který byl ještě výrazně ovlivněn ekonomickými restrikcemi. Po uvolnění vládních opatření se platební morálka naopak mírně zlepšila,“ poznamenává Věra Kameníčková.

Graf 1: Vklady a úvěry podniků

Zdroj: Česká národní banka

Graf 2: Vklady a úvěry FOP

Zdroj: Česká národní banka

Graf 3: Podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu úvěrů

Zdroj: Česká národní banka