CRIF: Ženy mají majetkový podíl ve třetině společností

30. 4. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Ve výhradním vlastnictví žen je v ČR 15 % společností. Podnikání v České republice je stále především mužskou záležitostí. Pouze 15 % společností vlastní výhradně ženy, dalších 17 % vlastní ženy spolu s muži. Celkem tak mají majetkový podíl v necelé třetině firem. Podíl společností vlastněných výhradně ženami přitom roste spolu s tím, jak se snižuje  doba jejich fungování na trhu. U firem, které na trhu působí déle než 20 let, tvoří ryze ženské společnosti pouhou desetinu, u firem do pěti let stáří mají dvojnásobný podíl. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zvěřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

„Důvodů, proč v posledních deseti letech roste počet společností ve výlučném vlastnictví žen, může být několik. Jsou emancipovanější a snaží se být soběstačnějšími. Roste také počet zejména mladších mužů, kteří přebírají starostí o děti nebo sdílejí péči o rodinu. Důležitou roli hraje také rostoucí individualizace, která se v posledních letech v podnikání projevuje. Ženy se tak častěji pouští do podnikání samy a naopak méně často volí spoluvlastnictví. Společnosti s jedním vlastníkem jsou přitom zranitelnější a v případě problémů zanikají častěji než společnosti s více vlastníky,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zatímco společnosti, které jsou na trhu maximálně pět let, patří v 19 % ženám, v 70 % mužům a v 11 % jde o smíšené vlastnictví, u společností starších než 20 let patří ženám pouze 10 %, mužům 69 % a 20 % připadá na smíšené vlastnictví.

Ženy podnikají buď spolu s muži nebo samy. Společností, které vlastní dvě nebo více žen, je minimum. Téměř 90 % společností ve vlastnictví žen patří pouze jedné ženě. V případě společností vlastněných muži je to 72 %.  Na společnosti vlastněné třemi a více ženami připadá v rámci společností ve vlastnictví žen pouhé 1 %. V případě společností ve vlastnictví můžů je to 8 %.

Ženy vlastní společnosti spíše menší a to jak z hlediska obratu, tak i počtu zaměstnanců. Společnosti ve smíšeném vlastnictví nebo ve vlastnictví mužů dosahují častěji  vyššího  obratu a mají vyšší  počet zaměstnanců. Roční obrat přesahující 10 milionů korun za rok vykazuje 6 % společností vlastněných ženami a shodně 13 % společností ve vlastnictví mužů a  ve smíšeném vlastnictví. Deset a více zaměstnanců mají pouze 4 % společností ve vlastnictví žen, 8 %  společností vlastněných muži a 9 % společností ve smíšeném vlastnictví.

Typicky ženskou doménou podnikání je oblast zdravotní a sociální péče. Je to jediné odvětví, ve kterém podniká více společností ve vlastnictví žen než ve vlastnictví mužů. Výrazně ženským odvětvím je také vzdělávání, ve kterém  jsou společnosti vlastněné ženami zastoupeny 40 %. Naopak pouze desetinový podíl mají tyto společnosti ve stavebnictví nebo v informačních a komunikačních činnostech.