CRIF: Za první půlrok přibylo v Česku přes 14 tisíc živnostníků. Nejvíce za posledních šest let

28. 7. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Během prvních šesti měsíců tohoto roku zahájilo svou podnikatelskou činnost 38 697 živnostníků a ukončilo ji 24 687 živnostníků. Celkem tedy přibylo 14 010 podnikatelů, což je nejvíce za stejné období od roku 2017. Největší přírůstek byl v Praze a v oblasti informačních a komunikačních činností. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„První pololetí tohoto roku bylo nejsilnějším za posledních šest let, co se týče přírůstku podnikatelů. Přibylo jich přes 14 tisíc, což je o 25 % více než vloni, kdy jich přibylo 11 196. Toto číslo koneckonců nemusí být až tolik překvapivé, vezmeme-li v potaz stávající situaci, kdy je v ekonomice nadmíra volných peněz. To je ve finále příležitost také pro vznik nového podnikání,“ uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková s tím, že pokud ale bude ekonomika zpomalovat, mohlo by zpomalovat také tempo, s jakým se počet živnostníků zvyšuje.

Při pohledu na poměr vzniklých a zaniklých živnostníků připadlo letos za první půlrok 16 nových živnostníků na 10 ukončených, zatímco v roce 2021 a 2020 to bylo jen 15. Co se přerušených činnosti živnostníků týče, těch bylo za letošní leden až červen celkem 53 779, což je nejvíce od roku 2018.

V červnu začalo podnikat celkem 6 624 fyzických osob, což je o 21 méně než v květnu. Na druhou stranu své podnikání ukončilo pouze 3 346 živnostníků, což je nejméně od září loňského roku, kdy to bylo 2 928.

Nejvíce nových podnikatelů je v Praze a v informačních a komunikačních činnostech

Počet podnikatelů se v prvním pololetí zvýšil ve všech krajích s výjimkou Libereckého, ve kterém připadlo na 10 zaniklých podnikatelů jen 6 nových. Naopak krajem, ve kterém se novým živnostem dařilo nejvíce, byla Praha. Zde připadlo 21 nových živností na 10 ukončených. Druhou příčku pak obsadily s 18 novými živnostmi na 10 ukončených hned tři kraje: Středočeský, Zlínský a Vysočina.

Při pohledu na sektorové rozdělení můžeme pozorovat nejvyšší přírůstky podnikatelů v oblasti informačních a komunikačních činností, kde vzniklo 36 nových živností na 10 zaniklých. Dařilo se ale také dopravě a skladování a administrativním činnostem, kde připadlo 25 nových živnostníků na 10 zaniklých.

Naopak ve třech významných odvětvích se počet živnostníků v prvním pololetí letošního roku snížil, nejrychleji v odvětví obchod, kde na 10 zaniklých připadlo pouze 5 nových. Mírnější pokles byl v odvětví ubytování a stravování a rovněž v nakládání s nemovitostmi – v obou shodně 9 nových živnostníků na 10 zaniklých.

„Skutečnost, že přibylo nejvíce nových živností v Praze a zároveň v informačních a komunikačních činnostech je poměrně logická kauzalita, jelikož právě Praha, jako hlavní město, nabízí snazší navazování kontaktů, které podnikatelé v digitálních službách potřebují rozvíjet,“ dodala Věra Kameníčková.

Podnikatelek přibylo více než podnikatelů

Na počtu vzniklých živnostníků se ženy podílely 39 % a muži 61 %. Na počtu zaniklých pak ženy pouze z 37 % a muži z 63 %, tudíž za první půlrok rostl počet podnikatelek rychleji než počet podnikatelů. Konkrétně 16 nových podnikatelek a 15 podnikatelů na 10 zaniklých. V meziročním srovnání si ale ženy, u kterých vloni připadalo 18 nových živností na 10 zaniklých, pohoršily a muži naopak polepšili (u nich bylo 14 nových živností na 10 zaniklých v prvním pololetí 2021).

Ze všech podnikatelů, kteří v prvním půlroce začali podnikat, jich byla polovina ve věku do 30 let. Podíl mladých živnostníků je tak stejný jako vloni. Celkově pak 91 % (o procento více než vloni) všech nových živnostníků byli lidé do 50 let. Naopak v kategorii zaniklých živností převažovaly starší ročníky, tedy lidé ve věku 61 a více let, kteří se na veškerých zaniklých živnostech podíleli 54 procenty, což je naopak o procento méně než vloni. Poměr vzniklých a zaniklých živnostníků byl díky tomu u lidí do 30 let 127 ku 10 a u lidí nad 61 let pak 0,4 ku 10.

Graf 1: Čistý přírůstek živnostníků v prvních šesti měsících roku mezi lety 2017 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Poměr vzniku a zániku živnostníků za první pololetí v letech 2017 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Poměr vzniku a zániku nových živností u žen a můžu – porovnání v letech 2022 a 2021

Zdroj: CRIF