CRIF: Ve třetím čtvrtletí klesly meziročně počty bankrotů podnikatelů i osobních bankrotů

8. 10. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Během letošního třetího čtvrtletí bylo v České republice vyhlášeno 162 bankrotů obchodních společností, 1 459 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 3 600 osobních bankrotů. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná u bankrotů obchodních společností o mírný nárůst, u bankrotů fyzických osob podnikatelů a osobních bankrotů pak o pokles. Zároveň bylo podáno 264 návrhů na bankrot obchodních společností, 1 505 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 3 658 návrhů na osobní bankrot. Zatímco u obchodních společností se počet insolvenčních návrhů oproti loňsku zvýšil, v dalších dvou kategoriích se snížil. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet firemních bankrotů se v letošním třetím čtvrtletí meziročně zvýšil o 4 (3 %), počet bankrotů podnikatelů se o 312 (18 %) snížil. Insolvenčních návrhů u obchodních společností bylo v uplynulých třech měsících podáno o 59 (29 %) více než ve stejném období loni, u fyzických osob podnikatelů se jejich počet meziročně snížil o 341 (18 %). „Vzhledem k jen mírnému ekonomickému oživení, růstu cen energií a dalších vstupů, nedostatku meziproduktů a materiálů a ztíženému přístupu k úvěrům lze očekávat vzestup počtu bankrotů společností i podnikatelů v následujícím období,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V průběhu září bylo v České republice vyhlášeno 52 bankrotů obchodních společností a 513 bankrotů fyzických osob podnikatelů, u obou kategorií jde o mírný meziměsíční pokles. Insolvenčních návrhů pak bylo podáno u obchodních společností 92, meziměsíčně o 12 více, a u fyzických osob podnikatelů 504, oproti srpnu o 7 méně.

Za posledních 12 měsíců byl vyhlášen bankrot u 17 z každých 10 tisíc aktivních obchodních společností. V poměru k počtu společností bylo nejvíce bankrotů obchodních společností (OS) za posledních 12 měsíců vyhlášeno v Karlovarském kraji, kde se jednalo o 28 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS. Následuje Liberecký kraj s 22 bankroty a Praha s 21 bankroty. Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenal Zlínský kraj, kde bylo vyhlášeno 7 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS, dále Středočeský kraj s 10 bankroty a Královéhradecký kraj s 11 bankroty.

Poměrově nejvíce bankrotovaly firmy v dopravě a skladování a administrativě

Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních OS bylo vyhlášeno v odvětví dopravy a skladování (25), v administrativních činnostech (25) a v ubytování a stravování (20). Nejméně bankrotů OS pak zaznamenalo odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (4), odvětví informačních a komunikačních činností (5) a odvětví nakládání s nemovitostmi (9).

V celé České republice byl za posledních 12 měsíců vyhlášen bankrot průměrně u 59 z každých 10 tisíc aktivních fyzických osob podnikatelů. Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) pak bylo v posledních 12 měsících poměrově vyhlášeno v Ústeckém kraji, kde se jednalo o 119 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP. Následuje Karlovarský kraj se 103 bankroty a Liberecký kraj s 90 bankroty. Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenala Praha, kde bylo vyhlášeno pouze 38 bankrotů na 10 tisíc aktivních FOP, dále Středočeský kraj s 44 bankroty a kraj Vysočina, kde bylo rovněž zaznamenáno 44 bankrotů FOP.

Také mezi FOP bylo poměrově nejvíce bankrotů na 10 tisíc subjektů zaznamenáno v odvětví dopravy a skladování (69). Následovalo odvětví stavebnictví (52) a odvětví ubytování a stravování (50). Nejmenší část FOP pak zbankrotovala v odvětví vzdělávání, zdravotní a sociální péče (9), informačních a komunikačních činnostech (10) a profesních, vědeckých a technických činnostech (12) a v odvětví výroby a rozvodu vody, plynu a elektřiny (13).

Počet osobních bankrotů se oproti loňsku snížil

V třetím čtvrtletí bylo v České republice vyhlášeno 3 600 osobních bankrotů, o 558 (13 %) méně než ve stejném období loňského roku. Zároveň bylo podáno 3 658 návrhů na osobní bankrot, o 624 (15 %) méně než loni. „Relativně nízký počet osobních bankrotů i insolvenčních návrhů ovlivňuje do určité míry nízká nezaměstnanost a růst čistých mezd. Ve zbývající části roku se však dá očekávat mírné zvýšení počtu bankrotů v reakci na růst inflace a úrokových sazeb, které zvýší náklady na splácení půjček,“ říká Věra Kameníčková.

V měsíci září bylo vyhlášeno 1 271 osobních bankrotů, meziměsíčně o 8 méně, a bylo podáno 1 298 návrhů na osobní bankrot, oproti srpnu o 53 více.

Za posledních 12 měsíců bylo v České republice vyhlášeno 15 592 osobních bankrotů, o 3 703 méně než v předchozích 12 měsících. Průměrně tak za uplynulých 12 měsíců připadlo 15 bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Oproti předchozímu období poklesly v posledních 12 měsících počty osobních bankrotů ve všech krajích, nejvíce pak v Jihočeském kraji (o 26 %), v Jihomoravském kraji (o 24 %) a v Královéhradeckém a Ústeckém kraji (shodně o 23 %).

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2019-2021

Zdroj: CRIF