CRIF: Ve 3. čtvrtletí 2018 přibylo v ČR nejvíce podnikatelů za 6 let

31. 10. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Podíl bankrotů na zánicích firem byl ve 3. čtvrtletí nejnižší za 10 let. V září tohoto roku vzniklo v České republice 2 246 obchodních společností a 5 230 fyzických osob podnikatelů. Zároveň došlo k zániku 1 036 společností a 2 249 podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby. V září tak v České republice přibylo 1 210 společností a 2 981 fyzických osob podnikatelů. Během celého třetího čtvrtletí vzniklo v České republice 6 859 obchodních společností a 14 802 podnikatelů. Zároveň zaniklo 3 067 společností a 7 804 podnikatelů. Ve třetím čtvrtletí tak v ČR přibylo 3 792 firem a téměř 7 tisíc fyzických osob podnikatelů. Jde o nejvyšší čtvrtletní přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Vysoký přírůstek počtu podnikatelů je způsoben především nižším počtem těch, kteří se rozhodli se svým podnikáním ve třetím čtvrtletím tohoto roku skončit. I když počet ukončených podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby bývá ve 3. čtvrtletí pravidelně nejmenší z celého roku, letos je vůbec nejnižší za posledních sedm let, konkrétně od 3. čtvrtletí roku 2011,“říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet nově zakládaných firem zůstává vysoký, jejich čistý přírůstek se však snižuje

Naopak čistý přírůstek obchodních společností byl ve 3. čtvrtletí letošního roku nejnižší za posledních šest let, konkrétně od 3. čtvrtletí roku 2012. „Třetí čtvrtletí roku je specifické tím, že v něm pravidelně vzniká nejméně obchodních společností v průběhu celého roku. Relativně nízký čistý přírůstek ve 3. čtvrtletí tohoto roku je proto způsoben mírným cyklickým poklesem nově zakládaných společností na jedné straně a relativně vysokým počtem zaniklých společností na straně druhé,“ říká Věra Kameníčková. Čistý přírůstek obchodních společností tak byl relativně nízký i přesto, že počet nově vzniklých obchodních společností byl v letošním 3. čtvrtletí dokonce o 186 společností vyšší než ve 3. čtvrtletí minulého roku, ve kterém vzniklo dosud nejvíce firem v historii České repubiky.

Čistý přírůstek počtu obchodních společností je tak stále více ovlivňován právě postupným růstem počtu jejich zániků. „S tím, jak roste počet obchodních společností v České republice, přirozeně také roste počet jejich zániků. Proto je důležité statistiky zániků obchodních společností vnímat v širším kontextu,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Bankroty se na zánicích firem podílejí až 4x-5x méně než před čtyřmi lety

Doplňkovým ukazatelem je například podíl bankrotů na zánicích obchodních společností. Ten činil ve 3. čtvrtletí tohoto roku pouze 4,7 % a byl tak v rámci jednotlivých čtvrtletí vůbec nejnižší od roku 2008, kdy vešel v účinnost současný insolvenční zákon. „V současnosti se bankroty podílejí na zánicích firem 4x-5x nižší měrou, než tomu bylo ještě před čtyřmi lety,“říká Věra Kameníčkvá s tím, že v letech 2010 až 2014 tvořily bankroty běžně pětinu až čtvrtinu všech firemních zániků.

Největší zájem firem a podnikatelů je o profesní, vědecké a technické činnosti

Nejvíce fyzických osob, konkrétně 2 407, začalo ve 3. čtvrtletí letošního roku podnikat v odvětví profesních, vědeckých a technických činností. Následoval obchod, kde ve 3. čtvrtletí vzniklo 1 935 fyzických osob podnikatelů, a zpracovatelský průmysl s 1 929 novými podnikateli. Nejvíce podnikatelů skončilo v uplynulém čtvrtletí v obchodu (2 250 FOP), ve stavebnictví (1 193 FOP) a ve zpracovatelském průmyslu (912 FOP).

V uplynulém čtvrtletí vzniklo nejvíce obchodních společností rovněž v profesních, vědeckých a technických činnostech. Konkrétně šlo o 1 886 společností. Následovalo odvětví nemovitosti a pronájem strojů a zařízení, kde vzniklo 737 společností, a obchod, kde šlo o 593 společností. Nejvíce společností naopak zaniklo v obchodu (1 056 OS), v nemovitostech a pronájmu strojů a zařízení (694 OS) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (318 OS).