CRIF: V září v Česku zaniklo 1 369 firem a pouze 2 040 jich bylo založeno

14. 10. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Během září bylo v České republice založeno celkem 2 040 obchodních společností a zaniklo jich 1 369. Po červenci, kdy jich bylo založeno pouze 1 859, je tak září měsícem s druhým nejnižším počtem založených firem v tomto roce. Zároveň bylo září hned po lednu měsícem s druhým nejvyšším počtem zaniklých firem v tomto roce. Celkově tak za minulý měsíc přibylo pouze 671 obchodních společností, což je nejméně od června 2020, tedy od období zasaženého první vlnou pandemie. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Na číslech ze září můžeme pozorovat zpomalení ekonomiky, které však může být jen krátkodobou odchylkou. V září připadalo 15 vzniklých firem na 10 zaniklých, což je sice výrazně méně než během většiny předchodzích měsíců, na druhou stranu pouze 16 nových firem na 10 zaniklých připadalo i v lednu,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Firem přibývá méně než loni, ale více než v začátku pandemie

Celkově od začátku roku přibylo 10 761 firem, tedy o 875 méně než za stejné období vloni. I tak jde stále o vyšší čistý přírůstek, tedy rozdíl mezi vzniklými a zaniklými firmami, než v roce 2020. Také průměrná dynamika růstu za letošní rok se stále pohybuje na úrovni 20 nových firem na 10 zaniklých, což je pouze o 1 méně než vloni. „Na celkovém vývoji počtu společností se zatím rozhodně plně nepromítla současná situace a zhoršení ekonomického výhledu. Klíčové budou nadcházející měsíce a také první polovina roku 2023,“ upřesnila Věra Kameníčková.

Firem bylo letos zakládáno méně ve všech krajích

Firem bylo od začátku roku založeno ve všech krajích méně než ve stejném období loňského roku. Nejvíce obchodních společností vzniklo v Praze (10 305), v Jihomoravském kraji (2 591) a v Moravskoslezském kraji (1 601). Nejvyšší relativní úbytek vzniklých firem zaznamenal Moravskoslezský kraj, kde od ledna vzniklo o 280 (tedy o 15 %) méně firem než vloni a následně Jihočeský kraj, kde jich bylo založeno o 84 (12 %) méně.

Nejvíce firem od začátku roku zaniklo v Praze (5 342), v Jihomoravském kraji (1 086) a v Moravskoslezském kraji (806). Počet zaniklých firem se oproti loňsku znatelně snížil na Karlovarsku, a to o 192 (-57 %) a na Plzeňsku o 245 (-45 %). Naopak o 171 (27 %) více firem zaniklo v Moravskoslezském kraji a o 15 (19 %) na Vysočině.

„Všechny kraje letos zatím vykazují růst poštu společností, i když rozdíly mezi nimi jsou značné. Zatímco třeba na Vysočině od začátku roku připadá 41 vzniklých firem na 10 zaniklých, na Olomoucku je to 33, v Praze 19 a na Ústecku vzniká přibližně stejně firem jako jich zaniká,“ upřesnila Věra Kameníčková.

Nejvíce firem vzniká v zemědělství, lesnictví a rybářství

Nejvíce obchodních společností vzniklo v prvních devíti měsících roku v odvětví nakládání s nemovitostmi (3571), v obchodě (3525) a ve zpracovatelském průmyslu (2607). Oproti loňsku přibylo nejvíce založených obchodních společností v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, a to o 474, tedy 48 %.

Nejvíce firem letos od začátku roku zaniklo v odvětví obchodu (3326), nakládání s nemovitostmi (2127) a profesních vědeckých a technických činnostech (1300). Počet zaniklých firem se oproti prvním devíti měsícům loňského roku nejvíce snížil v dopravě a skladování, a to o 40, tedy 14 %. Nepatrné zvýšení počtu zaniklých firem zaznamenalo odvětví profesních vědeckých a technických činností, kde přibylo zaniklých firem o 18 (1 %) na 1300, zpracovatelský průmysl, kde zaniklých firem přibylo o 22 (2 %) na 933, a informační a komunikační činnosti, kde počet zaniklých firem vzrostl o 4 (2%) na 249.

Nejvyšší dynamiku růstu vykazuje stále segment zemědělství lesnictví a rybářství, kde připadá 69 vzniklých firem na 10 zaniklých, dále pak informační a komunikační činnosti s 38 novými firmami na 10 zaniklých a třetí příčku obsadila doprava a skladování s 31 novými firmami na 10 zaniklých. Naopak nejnižší dynamiku vykazuje obchod, kde připadá jen 11 firem na 10 zaniklých a profesní, vědecké a technické činnosti s 12 novými firmami na 10 zaniklých.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých obchodních společností během prvních 9 měsíců v jednotlivých letech

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet vzniklých obchodních společností na deset zaniklých v jednotlivých letech

Zdroj: CRIF

Graf 3: Čistý přírůstek obchodních společností během prvních 9 měsíců 2021 vs. 2022

Zdroj: CRIF