CRIF: V únoru začalo podnikat 5 tisíc lidí, 3 tisíce podnikatelů skončilo

31. 3. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V únoru začalo v Česku podnikat 5 039 lidí, zatímco 3 061 jich své podnikání ukončilo a dalších 6 246 ho přerušilo. Zatímco počet nových a končících podnikatelů odpovídal průměru posledních měsíců, počet lidí s přerušenou živností byl nižší než obvykle. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet nových podnikatelů byl o 2 128 nižší než v lednu, kdy však začalo podnikat nejvíce lidí za posledních 10 let. Počet lidí, kteří s podnikáním skončili, klesl oproti lednu o 42 a počet podnikatelů s přerušenou živností potom o 11 420. Důvodem je tradičně vysoký počet přerušených živností na začátku roku. Ten bývá až 3x vyšší než v ostatních měsících roku.

„V únoru jsme viděli především pokračující trend posledních měsíců, tedy dlouhodobé snižování počtu lidí, kteří svoji živnost ukončují, aniž by se výrazněji zvyšoval počet lidí s přerušenou živností. Řada živností totiž lidem neslouží ke klasickému podnikání, ale jsou využívány k různým formám zastřeného pracovního vztahu, jejichž nabídka je v ekonomice poměrně široká,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V posledních 12 měsících začalo v Česku podnikat 66 197 lidí, téměř o 7 tisíc více než v předešlých 12 měsících. Počet těch, kteří svoji živnost přerušili, se meziročně snížil o 1,5 tisíce na 38 934, a počet podnikatelů, kteří svoji živnost pozastavili, se snížil o 11,5 tisíce na 82 380.

Na každých 10 podnikatelů, kteří v uplynulých 12 měsících ukončili svoji činnost, tak připadlo 18 lidí, kteří naopak podnikat začali. V Česku tak přibylo 28 415 podnikatelů, o 9 550 více než během předchozích 12 měsíců.

Nejvíce lidí začalo v únoru podnikat v Praze, nejméně na Karlovarsku

Nejvíce lidí začalo v únoru podnikat v Praze, konkrétně 986. Následoval Středočeský kraj s 635 novými živnostníky a Jihomoravský kraj s 620 živnostníky. Nejméně lidí začalo podnikat v Karlovarském kraji (131), na Liberecku (188) a na Vysočině (189).

Nejvíce lidí své podnikání naopak ukončilo v Praze, konkrétně 542. Následoval Jihomoravský kraj s 389 zaniklými živnostmi a dále Středočeský kraj, kde živnost ukončilo 312 podnikatelů. Nejméně lidí s podnikáním skončilo v Karlovarském kraji (76) a na Vysočině (98).

Poměr nových podnikatelů připadajících na každých 10 s ukončenou živností byl nejvyšší ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji. S podnikáním zde začalo 2x více lidí, než kolik jich skončilo. Naopak v Libereckém kraji šlo pouze o 7 nových podnikatelů na 10 končících, jejich počet se zde tedy snížil. S odstupem následoval Ústecký a Jihočeský kraj, kde každých 10 končících podnikatelů nahradilo 14 nových.

Nejvíce lidí začalo podnikat ve zpracovatelském průmyslu, nejvíce jich skončilo v obchodu

V rámci jednotlivých odvětví začalo v únoru nejvíce lidí podnikat ve zpracovatelském průmyslu (725), v profesních a vědeckých činnostech (613) a ve stavebnictví (574). U 802 nových podnikatelů však v živnostenském rejstříku nebyl uveden obor podnikání, proto jde pouze o orientační hodnoty. Nejvíce podnikatelů naopak skončilo v obchodu (841), ve stavebnictví (461) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (402).

Poměr nových podnikatelů připadajících na každých 10 s ukončenou živností byl nejvyšší v informačních a komunikačních činnostech, kde jich bylo 41. Naopak nejméně to bylo v obchodu, kde s podnikáním začalo pouze 5 lidí na 10 zaniklých a podnikatelů v tomto segmentu tak opět ubylo.

Graf 1: Počet vzniklých FOP v období posledních 12 měsíců, mezi lety 2018 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet zaniklých FOP v období posledních 12 měsíců, mezi lety 2018 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Počet přerušených FOP v období posledních 12 měsíců, mezi lety 2018 až 2022

Zdroj: CRIF