CRIF: V únoru přibylo v Česku 1 373 firem, nejméně za stejné období od roku 2019

13. 3. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

ekonomiky. Nižší růst počtu ukazuje poměr vzniklých a zaniklých firem, který letos v únoru odpovídal 22 firmám na 10 zaniklých, přičemž loni to bylo 24 firem na 10 zaniklých. Zároveň během uplynulých 12 měsíců připadlo 20 firem na 10 zaniklých, což je o 1 firmu méně ve srovnání s předchozím obdobím,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během uplynulých dvanácti měsíců bylo v Česku založeno celkem 28 631 firem a zaniklo 14 673 firem, jejich počet se tedy zvýšil o  13 958 firem. To je o 1 361 firem méně než v předchozím období, kdy vzniklo celkem 15 319 firem.

Firem vzniklo méně téměř ve všech krajích, zejména pak na Vysočině

Během uplynulých 12 měsíců vzniklo ve srovnání s předchozím obdobím téměř ve všech krajích méně firem. Výjimkou byl pouze Plzeňský kraj, kde se zvýšil počet založených firem o 2 % a Liberecký kraj, kde se počet nových firem nezměnil. Naopak o 19 % firem méně vzniklo na Vysočině, o 13 % méně v Jihočeském kraji a na Pardubicku, o 12 % méně pak na Zlínsku.

Co se zániků firem týče, jejich počet se během uplynulých 12 měsíců zvýšil nejvíce na Liberecku, konkrétně o 42 %. Druhý největší přírůstek zaniklých firem zaznamenal Moravskoslezský kraj (22 %). Naopak o 30 % méně firem zaniklo v Karlovarském kraji a o 21 % mně na Plzeňsku.

Celkově pak nejvyšší podíl vzniklých na zaniklých firmách je na Vysočině, kde za uplynulých 12 měsíců připadlo 43 nových firem na 10 zaniklých. Následuje Pardubicko a Zlínsko s 29 novými firmami na 10 zaniklých. Naopak, jen velmi málo se zvedl počet firem na Ústecku, kde připadá pouze 11 nových firem na 10 zaniklých.

Nejvíce firem přibylo v zemědělství

Z hlediska odvětví během uplynulých 12 měsíců vzniklo ve srovnání s předchozím obdobím o 45 % více firem v zemědělství, lesnictví a rybářství a o 10 % více ve zpracovatelském průmyslu. Naopak o 18 % méně firem vzniklo v oblasti nemovitostí a dopravě a skladování. „Můžeme zde pozorovat to, o čem ekonomové už delší dobu mluví – zpomalování realitního trhu. Ceny nemovitostí stagnují, poptávka po nich je nižší, což toto odvětví oslabuje,“ dodala Věra Kameníčková.

V zemědělství vzniklo během uplynulých 12 měsíců více firem, než v předchozím období, a i když jich i více zaniklo (o 19 %), připadlo v zemědělství 64 nových firem na 10 zaniklých, což je nejrychlejší růst v  rámci  všech odvětví. Následoval segment informačních technologií, kde připadá 35 nových firem na 10 zaniklých. Naopak počet  firem prakticky nezměnil v obchodě (10 nových na 10 zaniklých) a profesních a vědecko-technických činnostech (11 firem na 10 zaniklých).

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých firem během 12 měsíců měsíců v jednotlivých letech

Zdroj: CRIF

Graf 2: Čistý přírůstek firem během uplynulých 12 měsíců v jednotlivých letech

Zdroj: CRIF