CRIF: V roce 2023 zbankrotovalo opět o něco méně firem, přibylo ale insolvenčních návrhů

8. 1. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V roce 2023 bylo vyhlášeno 659 bankrotů obchodních společností, tedy o 40 méně než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1 056 návrhů na bankrot obchodních společností, kde je naopak znatelný mírný meziroční růst. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

V prosinci bylo vyhlášeno 41 bankrotů firem, což je nejméně za měsíc z celého loňského roku. Zároveň bylo podáno 96 insolvenčních návrhů, a to je v rámci loňského roku naopak nadprůměrný počet. To může naznačovat mírně vyšší počet bankrotů v prvních měsících letošního roku. „Prosinec je zpravidla měsícem, kdy je vyhlášeno méně bankrotů než v průběhu roku. V prosinci 2023 však bylo vyhlášeno zdaleka nejméně firemních bankrotů za poslední roky. Méně jich bylo vyhlášeno naposled v prosinci 2020, kdy však byla situace ovlivněna pandemií a výraznou státní podporou i těch firem, které by se jinak dostaly do problémů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF. Například v prosinci roku 2022 bylo firemních bankrotů vyhlášeno 55, tedy o 14 více.

Celkový počet firemních bankrotů klesl v roce 2023 oproti předchozímu roku o 40, tedy 6 %. Průměrně zbankrotovalo pouze 16 z 10 tisíc aktivních obchodních společností. „Je vidět,  že z hlediska počtu bankrotů jsou české firmy oproti světu v lepší kondici. V poslední době se počet insolvencí v okolních zemích roste a vzhledem k propojenosti evropských ekonomik je tudíž pravděpodobné, že to bude mít dopad i na české firemní prostředí,“ dodává Věra Kameníčková. „Aktuální hospodářské výkyvy v některých zemích mohou ovlivnit i stabilitu českých firem. Je tak možné předpokládat, že nadcházející období může přinést zvýšení počtu firemních úpadků. V této situaci by bylo vhodné, aby firmy a ekonomické subjekty pečlivě sledovaly vývoj a přizpůsobovaly své strategie podle aktuálních podmínek. Včasné odhalení blížícího se úpadku firmy je klíčové pro znovuzískání finanční stability,“ doporučuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, který se specializuje na insolvenční právo.

Z hlediska tržeb největší společností, která se v roce 2023 dostala do úpadku, je ostravská firma TAMEH Czech, specializující se na výrobu tepla, která v roce 2022 vykázala tržby přes 7 miliard Kč. Další velkou společností, která vykazovala ještě v roce 2022 obrat přes 2 miliardy Kč, je ROSA market, maloobchod s potravinami, jejíž konkurz byl vyhlášen v červnu 2023. Výrazným konkurzem uplynulého roku prošla v dubnu loňského roku také společnost MAMMOTH, která ještě v roce 2022 vykazovala výrazný růst. „Důvod úpadku je pravděpodobně nestandardně nastavený systém obchodu. Podle sdělení uvedeného v insolvenčním návrhu dodavatelsko-odběratelské vztahy přezkoumává policie,“ upřesnil Jan Cikler, vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz.

Hůře si vede zejména Moravskoslezský kraj

Nejvíce firemních bankrotů bylo v roce 2023 vyhlášeno v Praze (288), Jihomoravském (82) a Moravskoslezském kraji (74). V Moravskoslezském kraji se zároveň počet firemních bankrotů oproti předchozímu roku poměrně výrazně zvýšil, a to o 37 %. Zároveň zde připadá nejvyšší počet bankrotů na množství aktivních firem, a to 23 bankrotů na 10 tisíc společností. Lépe jsou na tom firmy ve Středočeském kraji, kterých loni zbankrotovalo pouze 9 z 10 tisíc. Dobře si vedly rovněž firmy v Plzeňském kraji, ve kterém na 10 tisíc připadlo necelých 11 bankrotů.

Nejčastější jsou bankroty v odvětví dopravy a skladování

V rámci odvětví bylo v uplynulém roce vyhlášeno nejvíce bankrotů v odvětví obchodu (152), ve zpracovatelském průmyslu (108) a ve stavebnictví (68). Nejvíce bankrotů na 10 tisíc subjektů připadlo v odvětví dopravy a skladování (26) a zpracovatelském průmyslu (20), naopak nejméně ve vzdělávání, zdravotní a sociální péči (4) a v informačních a komunikačních činnostech (6). I když se počet bankrotů meziročně snížil, neplatí to pro všechna odvětví. Nejrychleji se zvýšil v odvětví doprava a skladování, a to o 20 %, podstatně pomaleji pak vzrostl v odvětví zpracovatelský průmysl (+9 %).

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností – měsíční srovnání

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností – roční srovnání

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau