CRIF: V roce 2023 v Česku zaniklo 16 063 firem, nejvíce v historii hned po roce 2020

29. 1. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V průběhu roku 2023 vzniklo v České republice 28 960 obchodních společností, o 662 více než v roce 2022, a zároveň jich zaniklo 16 063, o 1 677 více než v předchozím roce a historicky nejvíce hned po roce 2020, poznamenaném pandemií. Celkem tak čistý přírůstek (rozdíl mezi počtem vzniklých a počtem zaniklých) činil 12 897 firem. To je zhruba o tisícovku méně než v předchozím roce. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Počet zaniklých firem se oproti předchozímu roku zvýšil a byl kromě pandemického roku 2020 historicky nejvyšší. To však nemusí značit nic nepříznivého, ale přirozený jev – s narůstajícím celkovým počtem firem se dá očekávat, že jich větší počet bude také zanikat. ČSÚ registroval v České republice ke konci roku 2023 více než 570 tisíc obchodních společností, z nichž však čtvrtina nevykazuje žádnou činnost. Že se firmám nedaří špatně, vidíme i na klesajícím počtu bankrotů. Počet společností i nadále poroste, ale pomaleji než v předchozích letech. Pokles tempa růstu jejich počtu se projevuje již delší dobu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V prosinci loňského roku bylo založeno 2 484 obchodních společností, to je o 172 více než za stejné období roku 2022. Zároveň zaniklo 1 297 firem. Čistý prosincový přírůstek tak činil 1 187 firem, a to je více než průměr za jeden měsíc v tomto roce.

Na Vysočině vzniklo 3krát více firem než jich zaniklo

V roce 2023 vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (14 403), v Jihomoravském kraji (3 627) a v Moravskoslezském kraji (2 139). Nejméně potom v Karlovarském kraji (347) a na Vysočině (511). V žebříčku zaniklých firem opět vede Praha (8 373), následovaná Jihomoravským krajem (1 697) a Moravskoslezským krajem (1 162).

Celkově v roce 2023 na 10 zaniklých firem připadlo 18 nově založených, což je sice o 2 méně než v roce 2022, ale znamená to, že firem v České republice stále přibývá poměrně dost.

Obchodních společností v uplynulém roce přibývalo ve všech krajích. Nejrychleji se počet společností zvyšoval na Vysočině, kde připadlo 30 nových firem na 10 zaniklých. Na druhém místě byl Zlínský kraj (28 nových na 10 zaniklých firem) a dále Olomoucký kraj (26 nových na 10 zaniklých firem). Nejpomaleji naopak přibývaly firmy v Karlovarském kaji (11 vzniklých firem na 10 zaniklých). Jen o něco málo lepší byla situace v Ústeckém kraji.

Výrazně přibylo obchodních společností v oblasti zdravotní a sociální péče

Nejvíce firem loni vzniklo v odvětví obchodu, a to 4 047. Následovalo odvětví nakládání s nemovitostmi s 3 754 novými společnostmi a zpracovatelský průmysl, kde vzniklo 3 238 společností. Nejvíce společností zaniklo v obchodu (5 075), v nakládání s nemovitostmi (3 162) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (2 116).

V téměř všech odvětvích se celkový počet  firem zvyšoval. V odvětví peněžnictví a pojišťovnictví se jejich počet prakticky nezměnil. V odvětví obchodu, kde na 10 zaniklých firem připadlo pouze 8 vzniklých, pokračoval pokles jejich počtu. K meziročnímu snížení došlo rovněž v odvětví těžby a dobývání (7 nových na 10 zaniklých firem). Rychlý růst naopak zaznamenala zdravotní a sociální péče, kde na 10 zaniklých připadlo 51 nových firem. Jen o něco pomaleji rostl počet společností v odvětví výroba a distribuce elektřiny, plynu a tepla a rovněž v odvětví informační a komunikační činnosti.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých obchodních společností 2010-2023

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet vzniklých firem na jednu zaniklou 2010-2023

Zdroj: CRIF