CRIF: V roce 2023 bankrotovalo nejméně podnikatelů za posledních 10 let

15. 1. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V roce 2023 bylo vyhlášeno 4 943 bankrotů fyzických osob podnikatelů, nejméně za posledních 10 let, zároveň bylo podáno 5 343 insolvenčních návrhů, srovnatelně s předchozím rokem. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

V prosinci bylo vyhlášeno celkem 286 bankrotů podnikatelů (FOP), nejméně od prosince 2012. Zároveň bylo podáno 352 návrhů na bankrot, což je nejméně za celý loňský rok. „Prosinec je zpravidla měsícem, kdy je vyhlášeno méně bankrotů než v průběhu roku, nicméně letošní prosinec přinesl ta nejnižší čísla za posledních 11 let,“ komentuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF Czech Credit Bureau.

Celkový počet bankrotů FOP v roce 2023 oproti předchozímu roku klesl o 218 (-4 %) a dosáhl 4 943, například oproti roku 2019, kdy zbankrotovalo 7 841 podnikatelů, jde již o výrazný pokles. Mírný pokles zaznamenaly insolvenční návrhy, kterých bylo u FOP podáno za uplynulý rok 5 343, o 28 (0,5 %) méně než v roce 2022. „Minulý rok ovlivnila sektor podnikatelů řada nepříznivých faktorů. Byl poznamenán i velkým množstvím zrušených živnostenských oprávnění. Rušili je však především ti, kteří živnostenská oprávnění již aktivně nevyužívali, a to kvůli povinnosti mít datovou schránku. To, že za prudkým růstem počtu zaniklých podnikatelů v loňském roce stojí především administrativní důvody dokládá i nízký počet bankrotů, vysoká převaha objemu jejich bankovních vkladů nad úvěry a velmi dobrá platební morálka při splácení úvěrů,“ dodává Věra Kameníčková.

Nejvíce je bankrotem ohroženo odvětví dopravy a skladování

Nejvíce bankrotů FOP bylo v uplynulém roce vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (645), v Praze (594) a v Ústeckém kraji (534). Počet bankrotů se snížil ve většině krajů. Největší meziroční úbytek bankrotů zaznamenal Středočeský kraj (-13 %) a dále Pardubický a Královéhradecký kraj (shodně -12 %). Výrazněji přibylo bankrotů v Jihočeském kraji, a to meziročně o 15 %, o 5 % to bylo v Praze.

Bankrot nejvíce ohrožuje podnikatele v Ústeckém a Karlovarském kraji. V nich připadá na 10 000 aktivních podnikatelů více než 80 bankrotů. Nejnižší míru bankrotů vykázali podnikatelé ve Středočeském a v Plzeňském kraji, ve kterých byla míra bankrotů méně než poloviční oproti těm nejhorším.

V rámci odvětví bylo v loňském roce nejvíce bankrotů FOP vyhlášeno ve stavebnictví (1 222), v odvětví obchodu (811) a ve zpracovatelském průmyslu (682). Meziročně se počet bankrotů podnikatelů nejrychleji zvýšil v odvětví administrativní činnosti a informační a komunikační činnosti. Největší pokles zaznamenalo odvětví vzdělávání  a zdravotní a sociální péče a dále obchod a nakládání s nemovitostmi.

Navzdory meziročnímu poklesu počtu bankrotů v dopravě a skladování, je toto odvětví spojeno s největším rizikem bankrotu podnikatelů, na 10 tisíc subjektů připadlo 57 bankrotů. Vyšší než průměrnou míru bankrotů má dále stavebnictví (41) a ubytování a stravování (30). Bankrotem nejméně ohroženým odvětvím je vzdělávání, zdravotní a sociální péče s méně než 6 bankroty na 10 tisíc subjektů a informační a komunikační činnosti (7 bankrotů).

Graf 1: Roční počet bankrotů a návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů v letech 2019-2023

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Počet bankrotů a návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů za měsíc

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau