CRIF: V roce 2017 začalo podnikat 58 tisíc fyzických osob

1. 2. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Svoji činnost naopak ukončilo 48 tisíc podnikatelů. V roce 2017 začalo v České republice podnikat téměř 58 tisíc fyzických osob a více než 48 tisíc jich své podnikání naopak ukončilo. V České republice tak v uplynulém roce přibylo 9,5 tisíce fyzických osob podnikatelů. Počet nových podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby se oproti roku 2016 zvýšil o 1 300, zatímco počet zaniklých oprávnění se naopak meziročně o 1 100 snížil. V ČR tak přibylo o 2 600 fyzických osob podnikatelů více než v roce 2016. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet nových podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby se od roku 2014 příliš nemění a pohybuje se poblíž rozmezí 57-59 tisíc nových oprávnění ročně. Podobně stabilní je také počet lidí, kteří se svým podnikáním končí. Od roku 2014 je každoročně ukončeno mezi 48 a 50 tisíci podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

Nejvíce fyzických osob začalo se svým podnikáním v březnu, kdy jim bylo vydáno 6 435 podnikatelských oprávnění. Nejméně naopak tradičně v prosinci, kdy začalo podnikat pouze 3 150 fyzických osob. Nejvíce fyzických osob podnikatelů skončilo rovněž v březnu (6 385), naopak nejméně jich svoji činnost ukončilo v červenci (2 935). Nejvyšší čistý přírůstek fyzických osob podnikatelů (FOP) nastal v září, kdy jich s podnikáním začalo o 1 919 více než kolik jich podnikat přestalo. Naopak v prosinci se počet FOP snížil o více než 1 500.

Obliba specializovaných činností u podnikatelů roste

Nejvíce fyzických podnikatelů začalo v roce 2017 podnikat v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně 10 516. Následoval obchod s 10 438 novými FOP a zpracovatelský průmysl, ve kterém začalo podnikat 8 143 fyzických osob. Nejvíce FOP svoji činnost ukončilo v obchodu (13 861), stavebnictví (7 355) a zpracovatelském průmyslu (6 075). „Obliba obchodu se v posledních letech mezi fyzickými osobami podnikateli postupně snižuje. Ještě v roce 2014 začalo v tomto odvětví podnikat 15 tisíc fyzických osob, za tři roky se tak počet nových FOP v obchodu snížil o třetinu. Naopak roste zájem o informační a komunikační činnosti. V tomto odvětví jsme v roce 2017 registrovali téměř pět nových FOP na jedno ukončené podnikatelské oprávnění, což je zdaleka nejvíce ze všech odvětví,“ říká Věra Kameníčková. Ve čtyřech odvětvích se přitom počet fyzických osob podnikatelů v roce 2017 snížil. Došlo k tomu v odvětví obchod, ubytování a stravování, ve stavebnictví a v dopravě. S výjimkou obchodu se jedná o déletrvající tendenci.

Nejrychleji se počet FOP zvyšoval v Praze, na Karlovarsku a Ústecku klesl

Nejvíce fyzických osob začalo podnikat v uplynulém roce v Praze (9 393), ve Středočeském kraji (7 625) a v Jihomoravském kraji (6 402). Nejvíce jich s podnikáním skončilo ve Středočeském kraji (6 353), v Moravskoslezském kraji (5 693) a v Praze (5 641). Nejvíce FOP přibylo v Praze (3 752) a ve Středočeském kraji (1 272), naopak jejich počet se snížil v Karlovarském kraji (- 413 FOP) a v Ústeckém kraji (- 77 FOP). Nejrychleji se zvyšoval počet FOP v Praze, kde na 10 ukončených oprávnění vzniklo 17 nových. Následovala Vysočina, kde vzniklo 14 fyzických osob podnikatelů na každých 10 zaniklých.