CRIF: V říjnu bylo vyhlášeno 71 firemních bankrotů, druhý nejvyšší počet od začátku roku

5. 11. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V říjnu bylo v České republice vyhlášeno 71 bankrotů obchodních společností, 497 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 209 osobních bankrotů. Zatímco počet firemních bankrotů byl druhý nejvyšší od začátku roku, počet bankrotů podnikatelů byl naopak druhý nejnižší. V říjnu bylo zároveň podáno 78 návrhů na bankrot obchodních společností, 487 návrhů na bankrot podnikatelů a 1 236 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF. 

Počet firemních bankrotů se oproti září zvýšil o 19, zatímco počet bankrotů podnikatelů se snížil o 16. Počet insolvenčních návrhů se u obchodních společností snížil o 14 a u fyzických osob podnikatelů o 23.

K prvnímu listopadu probíhalo v České republice insolvenční řízení u 3 673 obchodních společností, o 4 více než v předešlém měsíci. Zároveň bylo v insolvenčním řízení 24 955 fyzických osob podnikatelů, což je o 61 méně než o měsíc dříve.

Poměrově nejvíce bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v Karlovarském kraji

V poměru k celkovému počtu společností bylo nejvíce bankrotů obchodních společností (OS) za posledních 12 měsíců vyhlášeno v Karlovarském kraji, kde se jednalo o 29,4 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS. Následují kraj Liberecký a Praha shodně s 21,6 bankroty na 10 tisíc aktivních OS. Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenal Zlínský kraj, kde bylo vyhlášeno 7 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS, dále Středočeský kraj s 10,2 bankroty a Královéhradecký kraj s 12 bankroty.

Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních OS bylo vyhlášeno v odvětví dopravy a skladování (29,3) a v administrativní činnosti (26,7). Nejméně bankrotů OS pak zaznamenalo odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (4,3), následované odvětvím informačních a komunikačních činností (5,9). Na 10 tisíc aktivních OS bylo ve všech odvětvích vyhlášeno průměrně 12,9 bankrotů.

V odvětví dopravy a skladování bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů na 10 tisíc podnikatelů

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů na 10 tisíc fyzických osob podnikatelů (FOP) v Ústeckém kraji (115,1) a v Karlovarském kraji (106,4). Poměrově nejméně bankrotů pak bylo vyhlášeno v Praze (38,7), Středočeském kraji (42,7) a v kraji Vysočina (43).

U fyzických osob podnikatelů se počet bankrotů ve většině odvětví pohybuje dlouhodobě výše než u obchodních společností. Za posledních 12 měsíců byl vyhlášen bankrot průměrně u 29,8 subjektů na 10 tisíc aktivních FOP. Nejvíce to bylo v odvětvích dopravy a skladování (64,6) a stavebnictví (52,5), nejméně pak v zemědělství (4,1) a v odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (5,4).

Počet osobních bankrotů se meziměsíčně snížil

V říjnu ubylo osobních bankrotů i návrhů na ně. Oproti září klesl počet bankrotů o 62 na říjnových 1 209. Insolvenční řízení probíhalo ke konci října u 119 908 osob, o 428 méně než v předchozím měsíci.

Za posledních 12 měsíců bylo v České republice vyhlášeno 15 515 osobních bankrotů, o 2 966 méně než v předchozích 12 měsících. Návrhů na osobní bankrot bylo v říjnu 1 236, tedy o 55 méně než v předchozím měsíci. Již druhým rokem se snižuje i počet osobních bankrotů připadajících na jeden měsíc, takže počet osobních bankrotů na konci letošního roku skončí pod úrovní dvou předchozích let,“ říká Věra Kameníčková. Průměrně připadlo za uplynulých 12 měsíců 14,5 bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

Nejvíce bankrotů v poměru na 10 tisíc obyvatel bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno v Ústeckém kraji (21,4), v Moravskoslezském kraji (20,5) a v Libereckém kraji (16,4). Poměrově nejméně bankrotů pak bylo vyhlášeno ve Zlínském kraji (10), v kraji Vysočina (10,2)
a v Jihočeském kraji (11,3).

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2019-2021

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2019-2021

Zdroj: CRIF