CRIF: V prvním pololetí letošního roku začalo podnikat nejvíce lidí za poslední 4 roky

30. 7. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V prvním pololetí roku 2019 začalo v České republice podnikat téměř 32 tisíc fyzických osob, což je nejvyšší počet za poslední čtyři roky, konkrétně od 1. pololetí roku 2015. Naopak své podnikání ukončilo 23 tisíc lidí. V České republice tak začalo podnikat o necelých 9 tisíc lidí více než kolik jich se svým podnikáním skončilo, což je nejvyšší rozdíl za posledních 7 let. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet nově založených podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby je v posledních čtyřech letech poměrně stabilní, především v první polovině roku. V každém roce vzniklo v prvním pololetí mezi 31 a 32 tisíci nových podnikatelů, nejvíce právě tento rok. Zajímavý je však současný pokles počtu lidí, kteří se rozhodli se svým podnikáním přestat. Pololetní statistiky jsou sice ovlivněny dubnovým čištěním dat v Registru ekonomických subjektů, ale pokud od tohoto výkyvu odhlédneme, dostaneme se na 23 tisíc ukončených podnikatelských oprávnění,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Jde o třetí nejnižší počet od roku 2012 a o nejnižší počet zaniklých fyzických osob v první polovině roku za posledních 7 let.

V pololetí v České republice přibylo nejvíce podnikatelů za 7 let

Tabulkový počet podnikatelů se v prvním pololetí tohoto roku snížil o více než 26 tisíc, a to právě kvůli vyčištění dat v Registru ekonomických subjektů. Z toho byly k 1. dubnu vymazáni podnikatelé, kteří měli oprávnění pouze ke zprostředkování pojištění nebo spotřebitelského úvěru. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka k 1. dubnu tato oprávnění podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění zrušila (celkem bylo zrušeno 120 tisíc oprávnění), byli podnikatelé, kteří neměli registrované oprávnění v jiném oboru, z Registru ekonomických subjektů automaticky vymazáni. „Díky podobným úkonům, kdy je z registru jednorázově vymazáno více podnikatelů najednou, získáváme o něco přesnější statistiky o počtu podnikatelů v České republice. Nemělo by ovšem zapadnout, že v prvním pololetí začalo podnikat o necelých 9 tisíc lidí více než kolik jich své podnikatelské oprávnění zrušilo, což je nejvyšší rozdíl za posledních 7 let,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce podnikatelů začíná i končí v krajích s velkými městskými centry

Nejvíce lidí začalo v prvním pololetí podnikat v Praze (5 214), ve Středočeském kraji (3 975) a v Jihomoravském kraji (3 516). Nejméně podnikatelů se naopak zaregistrovalo v Karlovarském kraji (681), v Libereckém kraji (1 231) a v Pardubickém kraji (1 434). Nejvíce lidí své podnikání ukončilo ve Středočeském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Jihomoravském kraji a v Praze. Ve všech čtyřech krajích skončily letos s podnikáním více než 2 tisíce lidí. Pokud připočteme podnikatele, kteří byli v dubnu vymazáni z Registru ekonomických subjektů proto, že měli pouze oprávnění ke zprostředkování pojištění či úvěru, zaniklo v těchto krajích v prvním pololetí více než 6 tisíc fyzických osob podnikatelů.

V červnu vzniklo i zaniklo menší množství podnikatelů než obvykle

Během června letošního roku začalo v České republice podnikat 4 748 fyzických osob, o 346 méně než v květnu. Poprvé v letošním roce se tak počet nových podnikatelů dostal pod pět tisíc. V červnu došlo také k poklesu počtu lidí, kteří se svým podnikáním skončili, díky čemuž přibyly v České republice více než dva tisíce podnikatelů.

Graf 1: Počet nových fyzických osob podnikatelů v letech 2010-2019

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Počet zaniklých fyzických osob podnikatelů v letech 2010-2019

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau. V datech za 1. pololetí 2013 a 1. pololetí 2019 není zohledněno administrativní vyčištění dat v RES

Graf 3: Rozdíl mezi nově vzniklými fyzickými osobami podnikateli a těmi FOP, které své podnikání ukončily

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau. V datech za 1. pololetí 2013 a 1. pololetí 2019 není zohledněno administrativní vyčištění dat v RES