CRIF: V prvním pololetí bylo vyhlášeno nejvíce firemních bankrotů za 4 roky

8. 7. 2021 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 386 bankrotů obchodních společností, 3 338 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 8 389 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 501 návrhů na bankrot obchodních společností, 3 263 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 8 314 návrhů na osobní bankrot. Počet firemních bankrotů byl nejvyšší od první poloviny roku 2017, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona, která zpřísnila podmínky pro podávání věřitelských insolvenčních návrhů. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Zatímco počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti prvnímu pololetí loňského roku zvýšil o 49, počet návrhů na jejich bankrot se zvýšil o 64. „Vysoký počet firemních bankrotů v letošním prvním pololetí je způsobený kombinací velmi vysokého počtu insolvenčních návrhů v posledním čtvrtletí loňského roku, kdy jejich počet v žádném z měsíců neklesl pod stovku, a stabilně vysokého počtu insolvenčních návrhů po většinu letošního roku,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a zároveň dodává: „Vzhledem k tomu že společností mají od začátku července opět povinnost podat na sebe insolvenční návrh bez zbytečného odkladu, je možné v dalším pololetí čekat nárůst počtu insolvenčních návrhů, což se projeví také do počtu samotných bankrotů obchodních společností.“

U fyzických osob podnikatelů (FOP) se počet bankrotů oproti minulému roku naopak snížil o 634 a počet návrhů na bankrot o 696. Počet návrhů na bankrot FOP tak byl nejnižší za poslední dva roky, konkrétně od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona z června 2019, jejímž cílem bylo zpřístupnit oddlužení vyššímu počtu lidí a podnikatelů.

Bankroty v červnu: vysoký počet firemních bankrotů, průměrný počet bankrotů podnikatelů

V červnu bylo vyhlášeno 80 bankrotů obchodních společností a 586 bankrotů fyzických osob podnikatelů a zároveň bylo podáno 82 návrhů na bankrot obchodních společností a 543 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Počet firemních bankrotů se oproti květnu zvýšil o 20 a byl tak nejvyšší od května 2019.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červnu vyhlášeno v Praze (39) a v Jihomoravském kraji (11). Naopak žádný bankrot OS nebyl vyhlášen v Olomouckém kraji. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (73) a v Praze (68), nejméně na Vysočině a v Pardubickém kraji (shodně 20 bankrotů).

Počet osobních bankrotů se v prvním pololetí meziročně snížil o desetinu

Během prvního pololetí letošního roku bylo v České republice vyhlášeno 8 389 osobních bankrotů a podáno 8 314 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak meziročně snížil o 1 143, tedy o 12 %, a počet návrhů na osobní bankrot o 1 068 návrhů, tedy o 11 %.

„Počet návrhů na osobní bankrot i počet samotných osobních bankrotů se skokově snížil na jaře minulého roku po začátku koronavirové epidemie v České republice. Od té doby se konstantně pohybuje zhruba na 75 % toho, co bylo běžné před začátkem epidemie,“ říká Věra Kameníčková.

V červnu bylo vyhlášeno 1 496 osobních bankrotů, o 4 méně než v květnu. Počet návrhů na osobní bankrot se naopak meziměsíčně zvýšil o 74 na 1 459. Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (274), v Ústeckém kraji (180) a ve Středočeském kraji (158). Nejméně naopak ve Zlínském kraji (44) a na Vysočině (49).

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností H1 2016-2021

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů H1 2016-2021

Zdroj: CRIF