CRIF: V prvním čtvrtletí v Česku začalo podnikat přes 22 tisíc živnostníků

28. 4. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V prvním čtvrtletí letošního roku v České republice zahájilo podnikatelskou činnost 22 120 živnostníků, tedy o 2 443 více, než ve stejném období loňského roku. Zároveň svou živnost ukončilo 196 379 živnostníků, o 182 tisíc více než loni, což je důsledek zavedení povinných datových schránek. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Povinné zavedení datových schránek pro živnostníky sice vedlo k růstu počtu těch, kteří živnost ukončili, nicméně řadu lidí od podnikání to neodradilo. Za první tři měsíce začalo podnikat 22 120 osob, což je nejvíce od prvního čtvrtletí roku 2011. Povinnost zřídit si datovou schránku tak vedla k očištění živnostenského podnikání převážně od dlouhodobě neaktivních podnikatelů. Datová schránka pro ně byla komplikací, kterou kvůli nevyužívané živnosti nechtěli podstoupit, a tak radši živnostenské oprávnění zrušili,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Počet živnostníků, kteří svou činnost ukončili v posledních šesti měsících, se na celkovém počtu registrovaných živnostníků podílel pouhými 0,02 %.

Největší úbytek živnostníků Česká republika zaznamenala v průběhu února, kdy svou činnost ukončilo 103 054 osob. Po zahrnutí počtu nových podnikatelů u nás ubylo jen v únoru 96 829 živnostníků. V březnu vzniklo 7 334 živnostníků, o 1 109 více než v únoru. Podnikatelů, kteří svou činnost v březnu ukončili, je 75 841, tedy méně než v únoru, ale zdaleka nejvíce v porovnání se stejným obdobím v české historii.

Živnostníci ubyli napříč všemi kraji

Nejvíce živnostníků začalo v prvním čtvrtletí podnikat v Praze (4 509), ve Středočeském (2 877) a v Jihomoravském kraji (2 591). Nejvíce živnostníků své podnikání ukončilo rovněž v Praze (22 961), ve Středočeském (23 746) a dále v Moravskoslezském kraji (18 610).

Vzhledem k vysokému počtu zaniklých živnostníků připadl ve všech krajích na 10 zaniklých živnostníků pouze 1 nový, výjimkou je Praha, kde šlo o 2 nové živnostníky.

Příliv ukrajinských živnostníků se v prvním čtvrtletí ustálil

V prvním čtvrtletí letošního roku se také zmírnil růst počtu ukrajinských živnostníků. Zatímco během loňského roku u nás založilo živnost průměrně 710 živnostníků ukrajinské národnosti měsíčně, letos v prvním čtvrtletí průměr tvoří již jen 475. Oproti období před ruskou invazí na Ukrajinu je to ale stále zhruba dvojnásobek. Zároveň v prvním čtvrtletí začalo podnikat 136 Rusů a 377 Slováků, v obou případech je měsíční průměr nižší než v minulém roce.

V IT zaniklo pouze dvakrát více živnostníků, než jich vzniklo

Z pohledu hlavních odvětví vzniklo nejvíce živnostníků v prvním čtvrtletí ve zpracovatelském průmyslu, a to 3 087. Následovalo stavebnictví s 3 004 novými živnostníky a profesní, vědecké a technické činnosti, kde začalo podnikat 2 561 lidí. Nejvíce živnostníků s podnikáním skončilo v odvětví obchodu (61 363), ve stavebnictví (32 142) a ve zpracovatelském průmyslu (29 116).

Vzhledem k vysokému počtu zániků ubylo živnostníků ve všech odvětvích a ve většině z nich připadli na 10 zaniklých 1 až 2 noví živnostníci. Výjimkou jsou jen informační a komunikační činnosti, kde se počet živnostníků snižoval nejpomaleji. I tak však zde byl počet zaniklých dvojnásobný oproti počtu vzniklých.

Graf č. 1: Počet vzniklých a zaniklých živnostníků (3M)

Zdroj: CRIF

Graf č. 2: Počet vzniklých živnostníků na 1 zaniklého (3M)

Zdroj: CRIF

Graf č. 3: Čistý přírůstek počtu živnostníků (3M)

Zdroj: CRIF