CRIF: V prvním čtvrtletí ukončilo podnikání nejméně fyzických osob za posledních 6 let

27. 4. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Podnikat začalo 16 609 fyzických osob a 12 645 naopak s podnikáním přestalo. V březnu  roku 2018 přibylo v České republice více než 1 300 fyzických osob podnikatelů. Zatímco s podnikáním začalo téměř 5 300 fyzických osob, více než 3 900 jich naopak skončilo. Během celého prvního čtvrtletí letošního roku se potom počet podnikajících fyzických osob v ČR zvýšil téměř o čtyři tisíce, když začalo podnikat 16 609 fyzických osob a 12 645 svoji činnost ukončilo. Nejvíce se přitom zvýšil počet fyzických osob podnikatelů v profesních, vědeckých a technických činnostech. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017 se počet vzniků fyzických osob podnikatelů (FOP) snížil o 713. Nižší byl také počet zaniklých FOP, meziročně přestalo podnikat o 3 110 fyzických osob méně než před rokem. Počet ukončených podnikatelských oprávnění se meziročně snížil o pětinu a byl nejnižší od roku 2012. Díky tomu také přibylo nejvíce fyzických osob podnikatelů od roku 2012. „Určité meziroční zpomalení počtu ukončovaných podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby jsme mohli sledovat už v průběhu minulého roku, ale vždy šlo o jednotky procent. Pětinový pokles počtu zániků fyzických osob je v kontextu posledních let opravdu výjimečný. Další měsíce přitom ukážou, jestli šlo o jednorázový výkyv, nebo jestli jde o dlouhodobější trend,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

Zajímavé přitom je, že i přes výrazný meziroční pokles počtu zaniklých fyzických osob podnikatelů se nadále snížil podíl bankrotů na zánicích FOP. Pouze desetina (10,8 %) zániků byla způsobena bankrotem fyzické osoby podnikatele, což je nejméně od roku 2013.

Nejvíce fyzických osob začalo v prvním čtvrtletí podnikat v profesních, vědeckých a technických činnostech (2 979 FOP), v obchodu (2 460 FOP) a ve zpracovatelském průmyslu (2 248 FOP). Naopak nejčastěji podnikání ukončovali lidé v obchodu (3 421 FOP), stavebnictví (2 099 FOP) a ve zpracovatelském průmyslu (1 520 FOP). Nejvíce fyzických osob podnikatelů přibylo v profesních, vědeckých a technickcých činnostech (1 590 FOP), ve zpracovatelském průmyslu (728 FOP) a v informačních a komunikačních činnostech (614 FOP). Ve čtyřech odvětvích naopak počet fyzických osob podnikatelů klesl. Šlo o obchod (-961 FOP), stavebnictví (-244 FOP), ubytování a stravování (-208 FOP) a dopravu (-78 FOP).

„Zájem podnikatelů se v posledních letech stále více soustředí na specializované obory, a to u fyzických osob i obchodních společností. V obou případech nejvíce narůstá sektor profesních, vědeckých a technických činností. U fyzických osob však pozorujeme oproti obchodním společnostem také velmi vysoký nárůst počtu podnikatelských oprávnění v informačních a komunikačních činnostech,“ říká Věra Kameníčková. Právě posledně jmenované odvětví je také nejdynamičtěji rostoucím. Na 10 zaniklých podnikatelských oprávnění připadá 50 vzniklých. S odstupem následují profesní, vědecké a technické činnosti, kde připadá 21 nových FOP každých na 10 zániků. V průměru za všechna odvětví jde přitom pouze o 13 vzniků na 10 zániků FOP.

Nejvíce fyzických osob začalo v prvním čtvrtletí podnikat v Praze (2 665), ve Středočeském kraji (2 158) a v Jihomoravském kraji, (1 914). Nejvíce jich svoji činnost ukončilo ve Středočeském kraji (1 611), v Jihomoravském kraji (1 556), v Praze (1 522) a v Moravskoslezském kraji (1 516). Nejvíce fyzických osob podnikatelů přibylo v Praze (1 143), ve Středočeském kraji (547) a v Jihomoravském kraji (358). V Karlovarském kraji se potom počety fyzických podnikatelů o 85 snížil.