CRIF: V prvních třech čtvrtletích vzrostl meziročně počet nových společností o pětinu

31. 10. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Roste zájem o podnikání ve vysoce kvalifikovaných oborech. V září letošního roku vzniklo 2 254 nových obchodních společností a 5 tisíc fyzických osob podnikatelů. Svoji činnost naopak ukončilo 860 obchodních společností (OS) a více než 2 400 fyzických osob podnikatelů (FOP). V září tak v České republice přibylo necelých 1 400 OS a více než 2,5 tisíce FOP. Během prvních tří čtvrtletí roku 2017 potom vzniklo 24 246 obchodních společností a zaniklo jich 8,5 tisíce. Zároveň začalo podnikat 45,5 tisíce fyzických osob a 35 tisíc jich naopak své podnikání ukončilo. Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti CRIF mapující podnikatelskou aktivitu na území ČR.

Počet obchodních společností založených během prvních tří čtvrtletí vzrostl meziročně o celou pětinu. „Nárůst počtu vzniklých a zaniklých obchodních společností, který začal v posledních dvou měsících loňského roku a pokračoval i v roce letošním, patrně souvisí s elektronickou evidencí třžeb. Dá se proto očekávat, že bude, i když v menší míře, pokračovat i v první polovině příštího roku,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Jak již společnost CRIF informovala dříve, celkový počet obchodních společností založených v letošním roce pravděpodobně přesáhne hranici 30 tisíc a půjde tak o nejvyšší počet v historii České republiky.

Poprvé začalo podnikat více firem ve vysoce kvalifikovaných činnostech než v obchodě

Během prvních tří čtvrtletí letošního roku začalo nejvíce obchodních společností podnikat v sektoru profesní, vědecké a technické činnosti, kde vzniklo 5 379 nových společností. Zájem o tento sektor podnikání dlouhodobě roste, poprvé však překonal zájem o dosud nejoblíbenější sektor podnikání, obchod. V obchodu začalo v prvních třech čtvrtletích podnikat 5 347 společností. Zdaleka nejvíce jich zde však také zaniklo, celkem 2 980. Druhý největší počet zaniklých obchodních společností byl zaznamenán v sektoru nakládání s nemovitostmi, celkem 1 666. Čistý přírůstek počtu společností byl tak nejvyšší právě v profesních, vědeckých a technických činnostech (4 503), s odstupem potom následoval obchod (2 367) a zpracovatelský průmysl (1 653).

Mezi fyzickými osobami, které začaly podnikat v prvních devíti měsících tohoto roku, dosud převládal zájem o oblast obchodu, v němž začalo podnikat 8 242 lidí. Zároveň však v tomto oboru ukončilo podnikání více než 10 200 lidí, takže počet podnikatelů se zde snížil o dva tisíce. Jde o největší úbytek ze všech sektorů. V profesních, vědeckých a technických činnostech začalo podnikat 7 906 lidí, zatímco přes 3 700 jich své podnikání ukončilo. Za tři čtvrtletí tak v tomto oboru přibylo přes 4 100 podnikatelů, nejvíce ze všech sektorů.

Nejvíce firem i lidí začíná podnikat v Praze, počet podnikatelů na Karlovarsku klesá

Nejvíce obchodních společností vzniklo v prvních třech čtvrtletích v Praze. Šlo o 10 674 společností. Následoval s velkým odstupem Jihomoravský kraj s 3 136 novými společnostmi a Jihmoravský kraj s 1 956 společnostmi. Nejvíce společností zaniklo také v Praze, konkrétně 4 328. Následoval Jihomoravský kraj (1 025 zaniklých OS) a Ústecký kraj (477 zaniklých OS). Nejrychleji rostl počet společností na Pardubicku, kde na každých 10 zaniklých společností vzniklo 50 nových. Nejpomaleji na Ústecku, kde šlo pouze o 16 nových společností na 10 zaniklých.

Také fyzické osoby začínaly podnikat v prvních třech čtvrtletích nejčastěji v Praze (7 247 FOP). Následoval Středočeský kraj s 5 957 FOP a Jihomoravský kraj se 4 981 FOP. Nejvíce lidí ukončilo své podnikání ve Středočeském kraji (4 593), v Moravskoslezském kraji (4 187) a v Praze (4 017). V Praze se počet podnikatelů zvyšoval nejrychleji, na 10 ukončených podnikatelských oprávnění zde připadalo 18 nových. Naopak na Karlovarsku se počet podnikatelů snižoval, na 10 zaniklých FOP vzniklo pouze 8 nových. Za prvních 9 měsíců roku zde ubylo 232 fyzických osob podnikatelů.

Graf 1: Čistý přírůstek obchodních společností za prvních 9 měsíců roku

Graf 2: Čistý přírůstek fyzických osob podnikatelů za prvních 9 měsíců

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau