CRIF: V listopadu zaniklo 1 303 obchodních společností, nejvíce v historii ČR

22. 12. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Zároveň vzniklo 2 850 nových obchodních společností. V listopadu roku 2017 vzniklo v České republice 2 850 obchodních společností a zaniklo jich 1 303, nejvíce v historii ČR. Ve stejném období začalo podnikat téměř 4 300 fyzických osob podnikatelů a 3 200 svoji činnost ukončilo. V listopadu tak přibylo 1 547 obchodních společností a více než tisíc fyzických osob podnikatelů. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet nových fyzických osob podnikatelů se oproti říjnu snížil meziměsíčně téměř o 700, zatímco počet ukončených podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby se téměř nezměnil. Počet nově založených obchodních společností (OS) se naopak zvýšil o 128 a počet zaniklých OS se zvýšil o 327 společností. „V listopadu zaniklo o 200 společností více než v srpnu letošního roku, kdy jsme zaznamenali druhý nejvyšší počet zániků obchodních společností v historii. Počet zaniklých společností se zvyšuje rychleji než počet těch založených. Společností tedy stále přibývá, ale jejich růst je mnohem pomalejší,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Počet vzniklých i zaniklých společností se bude zvyšovat i v nejbližším období. „Zatímco v roce 2015 připadlo na deset zaniklých obchodních společností 38 nových, v roce 2017 už to bylo o deset méně,“ dodává Věra Kameníčková. Jestliže do roku 2016 v žádném měsíci nezaniklo více než tisíc společností, letos k tomu došlo již ve čtyřech měsících a v následujících letech bude k překračování této hranice docházet pravidelně.

Nejvíce obchodních společností začalo v listopadu podnikat v Praze, konkrétně 1 323. Následoval Jihomoravský kraj (326 OS), Moravskoslezský kraj (235 OS) a Středočeský kraj (211 OS). Naopak nejméně společností bylo založeno v Karlovarském kraji (42 OS), Pardubickém (56 OS) a Libereckém kraji (57 OS). V Praze také zaniklo nejvíce obchodních společností, konkrétně 596. Následoval Jihomoravský a Plzeňský kraj, shodně se 112 zániky OS. Za posledních 11 měsíců přibylo nejvíce obchodních společností v Praze a Jihomoravském kraji, naopak nejméně v Karlovarském a v Ústeckém kraji.

Nejvíce fyzických osob podnikatelů zahájilo v listopadu svoji činnost také v Praze, kde začalo podnikat 798 FOP. Dále začínaly fyzické osoby podnikat nejčastěji ve Středočeském kraji (555 FOP), v Jihomoravském kraji (489 FOP) a v Moravskoslezském kraji (430 FOP). Nejméně fyzických osob podnikatelů vzniklo v listopadu letošního roku v Karlovarském kraji (89),  Libereckém kraji (151) a Plzeňském kraji (178). Nejvíce fyzických osob přestalo podnikat ve Středočeském kraji, následoval Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. Za posledních 11 měsíců se zvýšil počet fyzických osob podnikatelů nejvíce v Praze a Středočeském kraji. Karlovarský kraj je potom jediným krajem, ve kterém se počet fyzických osob podnikatelů snížil.

Nejvíce obchodních společností vzniklo v listopadu v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (633 OS). Následoval obchod (460 OS) a nakládání s nemovitostmi (426 OS). Nejméně obchodních společností vzniklo v odvětví doprava (61 OS) a informační a komunikační činnosti (96 OS). Nejvíce OS zaniklo v odvětví obchod (489), nakládání s nemovitostmi (247) a profesní, vědecké a technické činnosti (136). Za posledních 11 měsíců se nejrychleji zvyšoval počet obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, nejpomaleji se naopak v odvětví obchod a nakládání s nemovitostmi.

Také u fyzických osob podnikatelů převažoval zájem o profesní, vědecké a technické činnosti, když v tomto odvětví začalo podnikat 844 FOP. Následoval obchod (700 FOP) a zpracovatelský průmysl (593 FOP). Nejvíce fyzických osob podnikatelů skončilo v obchodu, stavebnictví a podnikatelském průmyslu. V posledních 11 měsících nejrychleji rostl počet fyzických osob podnikatelů v odvětví informační a komunikační činnosti, snížil se naopak v odvětví ubytování a stravování, obchod a doprava.

Graf 1: Počet nově vzniklých obchodních společností na jednu zaniklou za 11 měsíců roku

Graf 2: Počet nově vzniklých fyzických osob podnikatelů na jednu zaniklou za 11 měsíců roku

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau