CRIF: V listopadu vyhlásilo bankrot 57 společností, 486 podnikatelů a 1 108 fyzických osob

5. 12. 2018 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl druhý nejvyšší v tomto roce. V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 57 bankrotů obchodních společností, 486 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 108 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 101 návrhů na bankrot obchodních společností, 505 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 243 návrhů na osobní bankrot.  Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti říjnu snížil o 9, zatímco počet podaných návrhů na bankrot obchodních společností se zvýšil o 12 a byl tak druhý nejvyšší v tomto roce. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se v listopadu zvýšil o 49 a byl tak po květnu druhý nejvyšší v tomto roce. Počet návrhů na bankrot FOP se naopak meziměsíčně snížil snížil o 32 návrhů.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 647 bankrotů obchodních společností, což je o 140 bankrotů (18 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 5 525 bankrotů fyzických osob podnikatelů, tedy o 915 bankrotů (14 %) méně než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících  bylo rovněž podáno 1 052 návrhů na bankrot OS, o 351 méně než v předešlém období, a 5 779 návrhů na bankrot FOP, o 1 470 návrhů méně než v předchozím období. Počet návrhů na bankrot obchodních společností klesl o čtvrtinu, zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se meziročně snížil o pětinu.

„Již teď je zřejmé, že počet vyhlášených bankrotů obchodních společností bude letos vůbec nejnižší od roku 2008, kdy vstoupil v účinnost stávající insolvenční zákon. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů potom bude nejnižší od roku 2013,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

V listopadu tohoto roku bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (16 bankrotů), dále v průmyslu (11 bankrotů) a ve stavebnictví (8 bankrotů). Nejméně bankrotů bylo vyhlášeno naopak v ubytování a stravování (1 bankrot), v dopravě a skladování a také v zemědělství a dobývání (shodně 2 bankroty).

V posledních 12 měsících se počet bankrotů obchodních společností snížil téměř ve všech odvětvích. Zvýšil se pouze v ostatních službách (o 4 %). V zemědělství a dobývání a také v ubytování a stravování meziročně stagnoval. Nejvíce se počet vyhlášených bankrotů obchodních společností meziročně snížil v sektoru nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (o 33 %) a ve stavebnictví (o 28 %).

V přepočtu na 10 tisíc obchodních společností vyhlašovaly bankrot nejčastěji společnosti v dopravě a skladování (21 bankrotů na 10 tisíc OS) a také ve stavebnictví a v průmyslu (shodně 20,4 bankrotu na 10 tisíc OS). Nejméně tomu naopak bylo v sektoru nemovitostí a pronájmu strojů a zařízení (7,1 bankrotu na 10 tisíc OS) a ve službách převážně pro podniky (8,6 bankrotu na 10 tisíc OS).

V listopadu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (21 bankrotů), v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (shodně 6 bankrotů). Žádný bankrot OS nebyl vyhlášen na Zlínsku.

Za posledních 12 měsíců se počet bankrotů OS zvýšil v 5 krajích, v 8 krajích se snížil a v jednom kraji stagnoval. Nejvíce vzrostl počet bankrotů OS v Olomouckém kraji (o 26 %) a Plzeňském kraji (o 25 %). Naopak klesl na Vysočině, a to o celou polovinu. O 43 % se potom počet bankrotů OS snížil ve Středočeském kraji. V přepočtu na 10 tisíc obchodních společností bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v uplynulých 12 měsících v Ústeckém kraji (18,4 bankrotu), v Olomouckém kraji (17,5 bankrotu) a v Královéhradeckém kraji (17,4 bankrotu). Nejméně potom ve Středočeském kraji (7,7 bankrotu) a v kraji Vysočina (7,9 bankrotu).

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v listopadu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (62 bankrotů), v Ústeckém kraji (52 bankrotů) a ve Středočeském kraji (49 bankrotů). Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (12 bankrotů), v kraji Vysočina (14 bankrotů) a ve Zlínském kraji (16 bankrotů).

V posledních 12 měsících se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde vzrostl o 10 %. Nejrychleji se jejich počet snížil v Libereckém kraji (o 23 %) a na Vysočině (o 22 %). Z pohledu počtu bankrotů FOP na 10 tisíc registrovaných podnikatelů na tom byl v uplynulých 12 měsících nejhůře Ústecký kraj (49,3 bankrotu), Karlovarský kraj (41,6 bankrotu) a Liberecký kraj (36,6 bankrotu). Nejlépe si vedla Praha (11,2 bankrotu) a Zlínský kraj (16,9 bankrotu).

Počet návrhů na osobní bankroty byl druhý nejvyšší v tomto roce

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 1 108 osobních bankrotů, o 78 méně než v říjnu. Zároveň bylo podáno 1 243 návrhů na osobní bankrot, o 67 méně než předchozí měsíc. Přesto šlo o druhý nejvyšší měsíční počet podaných návrhů na osobní bankrot v tomto roce „Počet návrhů na osobní bankrot i počet vyhlášených osobních bankrotů se v tomto roce příliš nemění a většinou se pohybuje okolo 1 200 podaných návrhů a mezi 1 000 a 1 100 vyhlášenými bankroty. Očekáváme, že letos bude vyhlášeno nejméně osobních bankrotů v posledních sedmi letech.“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 13 042 bankrotů, o 765, respektive o 6 % méně než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 13 923 návrhů na bankrot, o 1 160 méně než v předešlém období. Počet návrhů na osobní bankrot se tak meziročně snížil o 8 %.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu návrhu na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau