CRIF: V listopadu v Česku ukončilo podnikání 11 tisíc živnostníků, třikrát více než loni

30. 12. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V listopadu zahájilo v České republice podnikání na živnost celkem 6 136 lidí. Zároveň své podnikání ukončilo 11 090 živnostníků, což je zhruba 3krát více, než je v tomto měsíci v posledních letech běžné. Celkový počet českých živnostníků se tak v tomto měsíci snížil, a to to 4 954. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Výrazný nárůst zániků živnostníků pozorujeme už druhým měsícem. Ačkoli do září se počet zániků za měsíc pohyboval průměrně okolo 4,5 tisíce, v říjnu to bylo již 7,8 tisíce a v listopadu dokonce 11 tisíc. Je pravděpodobné, že se zde již projevuje nepříznivá ekonomická situace a navýšení většiny podnikatelských nákladů. Za velkým nárůstem zániků stojí zejména odvětví obchodu, kde letos ke konci listopadu ukončilo činnost o 8 tisíc živnostníků více než loni,“ uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Celkově začalo v České republice od začátku roku do konce listopadu podnikat 72 301 živnostníků, tedy zhruba o 10 tisíc (+17 %) více než ve stejném období loni. Zároveň ale podnikání ukončilo 59 924 osob, oproti loňsku o 21,6 tisíce více (+57 %). Celkově tak přibylo 12 377 živnostníků, což je o 11 263 méně než za prvních 11 měsíců roku 2021. Na 10 zaniklých živnostníků připadá 12 vzniklých, o 4 méně než v předchozích dvou letech. Čistý přírůstek i počet vzniklých na jednoho zaniklého živnostníka se tak v letošním roce dostaly jen mírně nad úroveň roku 2017. V mezidobí byly podstatně vyšší.

Živnostníků ubývá pouze na Liberecku

Krajem s nejvyšším růstem počtu podnikatelů je stále Praha, kde od začátku roku ke konci listopadu připadlo 17 nových živnostníků na 10 zaniklých. Celkem 13 nových živnostníků na 10 zaniklých připadá ve Středočeském kraji, na Zlínsku a v Jihomoravském kraji. Ke snížení počtu živnostníků došlo na Liberecku, kde připadá pouze 5 nových živnostníků na 10 zaniklých. Stagnaci zaznamenaly Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Ve všech krajích se meziročně zvýšil počet nově vzniklých živnostníků za prvních 11 měsíců roku. O 24 % více, tedy celkem 15 234 jich začalo podnikat v Praze, o 21 % více pak v Karlovarském (celkem 1 662) kraji. Zároveň se však ve všech krajích zvýšil počet lidí, kteří podnikat přestali. K nejvyššímu nárůstu zaniklých živnostníků za prvních 10 měsíců roku došlo v Moravskoslezském (o 99 % na 7 129), Libereckém (o 89 % na 4 726) a Olomouckém kraji (o 89 % na 3 190).

Za úbytkem živnostníků stojí převážně odvětví obchodu

Úbytek živnostníků zaznamenalo zejména odvětví obchodu, kde od začátku roku ke konci listopadu na 10 zániků živnostníků připadly 3 vzniky. Živnostníků ubylo také v odvětví ubytování a stravování, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a v odvětví nakládání s nemovitostmi.

Nejrychleji přibývají živnostníci v segmentu informačních a komunikačních činností, kde od začátku roku připadá 27 nových živnostníků na 10 zaniklých. Celkem 22 nových živnostníků na 10 zaniklých připadá v dopravě a skladování.

Celkově pak letos během prvních 11 měsíců roku v porovnání s loňskem stoupl počet nových živnostníků nejvíce ve stavebnictví (o 35 % na 10 594). Počet zániků pak narostl nejvíce právě ve zmíněném odvětví obchodu, a to o 80 % na celkových 17 981.

Graf č. 1: Vznik a zánik FOP (živnostníků) 11 M

Zdroj: CRIF

Graf č. 2: Čistý přírůstek FOP 11 M

Zdroj: CRIF

Graf č. 3: Počet vzniklých FOP na 1 zaniklou 11 M

Zdroj: CRIF