CRIF: V listopadu bylo vyhlášeno 66 bankrotů firem, 890 bankrotů podnikatelů a 2 064 osobních bankrotů

5. 12. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet bankrotů letos po pěti letech vzroste ve všech třech kategoriích. V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 66 bankrotů obchodních společností, 890 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 064 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 80 návrhů na bankrot obchodních společností, 924 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 2 228 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti říjnu zvýšil o 8, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně snížil o 18. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti říjnu snížil o 46 na 890 a byl tak nejnižší od července 2019, kdy v důsledku novely insolvenčního zákona skokově vzrostl jejich počet až na dvojnásobek. Počet návrhů na bankrot FOP se meziměsíčně rovněž snížil, a to o 31.

„V listopadu byl vyhlášen třetí nejvyšší počet bankrotů obchodních společností v letošním roce. Odhadujeme, že jejich počet se letos zvýší přibližně o 3 % oproti roku 2018. I tak však bude nižší než v období let 2009 až 2017. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů letos vzroste o více než dvě pětiny, a to především v důsledku červnové novely insolvenčního zákona,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet bankrotů OS roste nejrychleji v ubytování a stravování

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v říjnu vyhlášeno tradičně v Praze (30) a překvapivě v Moravskoslezském kraji (10). V Jihočeském a Královéhradeckém kraji nebyl vyhlášen žádný bankrot OS.

Pokud se podíváme na rozložení bankrotů OS po odvětvích, zdaleka nejvíce jich bylo vyhlášeno již tradičně v obchodu (23). Následoval zpracovatelský průmysl (12). Od začátku roku bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno rovněž v obchodu (169), ve zpracovatelském průmyslu (108) a v nakládání s nemovitostmi (62).

Nejrychleji rostl počet bankrotů obchodních společností v ubytování a stravování, zde jich bylo vyhlášeno meziročně o 45 % více. Následovala doprava a skladování, kde počet bankrotů OS vzrostl meziročně o 22 %. Naopak ke snížení počtu bankrotů došlo v nakládání s nemovitostmi (‑19 %) a v profesních, vědeckých a technických činnostech  (-2 %).

Nejvyšší míru bankrotů v přepočtu na 10 tisíc OS vykázalo odvětví doprava a skladování a stavebnictví, nejnižší nakládání s nemovitostmi a profesní, vědecké atechnické činnosti.

Počet bankrotů FOP roste nejrychleji ve zpracovatelském průmyslu

Fyzické osoby podnikatelé, u kterých byl v listopadu vyhlášen bankrot, nejčastěji působily v obchodu (200) a ve stavebnictví (188). Za letošních 11 měsíců bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů FOP v obchodu (1 660), ve stavebnictví (1 586) a v ostatních činnostech (845). V rámci hlavních odvětví rostl nejrychleji počet bankrotů FOP ve zpracovatelském průmyslu, kde se zvýšil o polovinu, v profesních, vědeckých a technických činnostech (+47 %) a v dopravě a skladování (+44 %). Nejvyšší míru bankrotů na 10 tisíc FOP vykázala doprava a skladování a následně ubytování a stravování, nejnižší míru zpracovatelský průmysl a obchod.

Počet osobních bankrotů letos dosáhne téměř 19 tisíc

V listopadu bylo v České republice vyhlášeno 2 064 osobních bankrotů a podáno 2 228 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti říjnu snížil o 27, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 29.

Od začátku roku 2019 bylo vyhlášeno 16 992 osobních bankrotů, to je o 4 781 (39 %) více než ve stejném obdob roku 2018. Zároveň bylo podáno 18 645 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 5 949 (47 %) více. „Počet osobních bankrotů vyhlášených za jeden kalendářní měsíc je od července tohoto roku poměrně vyrovnaný a pohybuje se kolem 2 100 bankrotů,“ říká Věra Kameníčková s tím, že v letošním roce se počet osobních bankrotů přiblíží hranici 19 tisíc. Naposledy bylo vyhlášeno tolik osobních bankrotů v roce 2014.

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů obchodních společností v letech 2008-2019

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 4: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau