CRIF: V letošním roce zaniklo zatím 14 763 firem, více než za covidu

13. 12. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Letos v listopadu bylo v Česku založeno 2 596 firem a zároveň jich zaniklo 1 497. Celkem tak v listopadu přibylo 1 099 firem. Od začátku roku ke konci listopadu bylo založeno 26 476 firem a zároveň zaniklo 14 763 firem, o 1 859 více než loni a asi o dvě stovky více než v roce 2020, tedy období  počátku pandemie. V Česku tak letos přibylo zatím 11 713 firem, nejméně od roku 2020. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Předpokládáme, že do konce roku již nedojde k výraznějším změnám a firem v Česku letos přibyde zase o něco méně než loni nebo předloni. Je však potřeba říci, že firemnímu podnikání se stále daří, vidíme to například i na klesajících počtech firemních bankrotů, či na růstu bankovních vkladů podniků nebo na jejich velmi dobré platební morálce při splácení úvěrů,“ komentuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureaau s tím, že většina firem, které v letošním roce zanikly, už nevykazovala žádný obrat.

Nejvíce obchodních společností vzniklo od začátku roku v Praze (13 070), v Jihomoravském (3 334) a v Moravskoslezském kraji (1 970). Počet nových firem se nejrychleji zvýšil ve Zlínském a Libereckém kraji (shodně +7 %) a Jihomoravském kraji (+6 %).

Nejvýrazněji se zvýšil počet zaniklých firem na Karlovarsku

Nejvíce firem zaniklo v posledních 11 měsících opět v Praze (7 733), v Jihomoravském kraji (1 538) a v Moravskoslezském kraji (1 104). Ve většině krajů oproti stejnému období vloni zaniklo více firem, a to až o desítky procent. Celkem 291 firem, tedy o 67 % více než loni, zaniklo v Karlovarském kraji, a 339 firem, o 45 % více než loni, zaniklo v Libereckém kraji. Jediným krajem, kde firem zaniklo méně než loni, je Ústecký kraj, kde zaniklo 635 firem, oproti loňsku o 21 % méně.

V průměru připadá v Česku na 10 zaniklých firem 18 nově založených, cože je oproti loňsku o dvě méně. Nejrychlejším tempem roste počet firem na Vysočině, kde připadá 30 nových firem na 10 zaniklých, následuje Zlínský kraj s 28 novými firmami na 10 zaniklých a Olomoucký kraj s 27 novými firmami na 10 zaniklých. V žádném z krajů firem neubývá.

Oproti loňsku vzniklo o třetinu firem více v odvětví ubytování a stravování

Nejvíce firem vzniklo od začátku roku v obchodu (3 821), v odvětví nakládání s nemovitostmi (3 297) a ve zpracovatelském průmyslu (3 008). Nejvíce se oproti loňsku zvýšil počet nových firem v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, a to z loňských 25 na letošních 74 nových firem, vzhledem k nižším počtům zde procentuální vyjádření není vypovídající. Dále se výrazně zvýšil počet nových firem v odvětví ubytování a stravování, a to o 32 %, a v informačních a komunikačních činnostech (+18 %). Největší snížení zaznamenalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (-55 %).

Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu (4 682), v odvětví nakládání s nemovitostmi (2 889) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 933).

Oborem, ve kterém roste počet firem nejrychleji, je zdravotní a sociální péče. Připadá zde 51 nových firem na 10 zaniklých. 44 firem na 10 zaniklých pak připadá v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a 42 v informačních a komunikačních činnostech. Úbytek pak zaznamenalo odvětví obchodu a těžby a dobývání.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých obchodních společností během prvních 11 měsíců 2017-2023

Zdroj: CRIF

Graf 2: Čistý přírůstek obchodních společností (vznik-zánik) za 11 měsíců roku 2017-2023

Zdroj: CRIF