CRIF: V lednu vzrostl počet firemních bankrotů

6. 2. 2023 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V průběhu ledna bylo v České republice vyhlášeno 63 bankrotů obchodních společností, 379 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 921 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 101 návrhů na firemní bankrot, 400 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 951 návrhů na osobní bankrot. Počet firemních bankrotů se zvýšil meziměsíčně i oproti lednu minulého roku, stejně jako počet firemních insolvenčních návrhů. U fyzických osob podnikatelů i běžných obyvatel se počty bankrotů ve srovnání s loňským lednem snížily. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

 

Lednový počet bankrotů obchodních společností byl lehce nad průměrem celého loňského roku. Zároveň dle počtu insolvenčních návrhů (+17 oproti loňskému průměru) zde můžeme očekávat zvýšení počtu bankrotů v dalších měsících. „V lednu bývá počet návrhů na bankrot firem v rámci roku nejnižší. Údaje z letošního ledna však značně překročily jejich průměrný počet za měsíc v loňském roce,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

V posledním roce byly bankrotem nejvíce ohroženy firmy na Olomoucku

Mezi většími firmami, u kterých byl v lednu vyhlášen bankrot, je například úvěrová společnost CEPO Green3 z pražské Hostivaře nebo firma Jakub Kubín z Prahy – Strašnic.

V lednu bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů v Praze (28), v ostatních krajích šlo o počty jen v řádu jednotek. Lepší představu nabízí období posledních 12 měsíců, kde je na první příčce opět Praha s 321 bankroty, ale v přepočtu na 10 tisíc aktivních firem připadá nejvíce bankrotů, tedy téměř 22, na Olomoucký kraj. Druhý nejvyšší počet bankrotů na 10 tisíc aktivních firem byl vyhlášen v Ústeckém kraji, kde na 10 tisíc aktivních firem připadlo 21 bankrotů. Nejméně bankrotů, tedy necelých 8 na 10 tisíc subjektů, zaznamenal Středočeský kraj.

V rámci odvětví bylo v lednu vyhlášeno nejvíce bankrotů v obchodu (15) a ve zpracovatelském průmyslu (13). Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních firem za posledních 12 měsíců připadá v dopravě a skladování (24) a ubytování a stavování (20). Nejméně pak ve vzdělávání, zdravotní a sociální péči (6) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (8).

Bankrotů živnostníků ubývá

Počet bankrotů živnostníků se již druhý měsíc pohybuje pod hranicí 400, přičemž průměr loňského roku byl 428. „Vzhledem k tomu, že pod loňským průměrem je i počet návrhů na bankrot živnostníků, pravděpodobně v následujících měsících v této kategorii nedojde ke zvýšení počtu vyhlášených bankrotů,“ odhaduje Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů živnostníků bylo v lednu vyhlášeno ve Středočeském kraji (57), Praze (41) a Moravskoslezském kraji (40), nejméně naopak na Vysočině (9), ve Zlínském a Libereckém kraji (shodně 14). Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních živnostníků v Ústeckém kraji (90), Karlovarském kraji (79) a Libereckém kraji (66), nejméně pak v Praze (27), na Vysočině (31) ve Zlínském kraji (34).

Nejvíce bankrotů v lednu zaznamenalo odvětví stavebnictví (93), odvětví obchodu (65) a zpracovatelský průmysl (53). Na 10 tisíc subjektů za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce vyhlášených bankrotů v odvětví dopravy a skladování (56), stavebnictví (42) a ubytování a stravování (33).

Počet osobních bankrotů klesl o 16 %

V lednu bylo vyhlášeno 921 osobních bankrotů. To je sice mírně více než v minulém měsíci, ale o 184 méně oproti loňskému průměru. „Kromě listopadu a srpna se od poloviny loňského roku pohybují počty osobních bankrotů pod hranicí tisícovky a lze usuzovat, že tento trend bude pokračovat i v následujících měsících,“ dodává Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů bylo v lednu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (137), v Ústeckém kraji (108) a ve Středočeském kraji (103), nejméně pak na Vysočině (30), v Pardubickém kraji (34) a v Jihočeském kraji (40).

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 13 000 osobních bankrotů, tedy o 2 474 (-16 %) méně oproti předchozímu období. Zároveň bylo podáno 13 526 návrhů na osobní bankrot, oproti předchozím 12 měsícům o 2 146 (-14 %) méně.

Nejohroženějším krajem byl v posledních 12 měsících Ústecký kraj, kde bylo vyhlášeno 21 bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Následoval Karlovarský kraj  s 18 osobními bankroty a Moravskoslezský kraj se 17 bankroty na 10 tisíc obyvatel. Naopak na Vysočině a v Praze bylo vyhlášeno pouze 8 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Průměr za celou Českou republiku činil 12 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau