CRIF: V lednu v Česku začalo podnikat 7 731 lidí, nejvíce za posledních 12 měsíců

19. 2. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 19. února 2024 – Letos v lednu začalo v Česku podnikat 7 731 lidí, nejvíce za posledních 12 měsíců, a 5 948 jich své podnikání ukončilo. Zatímco počet nových podnikatelů byl téměř o třetinu vyšší než loňský průměr, počet těch, co podnikání ukončili, se oproti loňskému průměru výrazně snížil. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Leden je pravidelně co do počtu nových podnikatelů nejsilnějším měsícem roku. Je to zejména z formálních důvodů. Z hlediska placení záloh a pojištění je praktičtější podnikání zahájit na začátku roku,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Za posledních 12 měsíců v Česku zahájilo podnikání celkem 72 169 lidí, srovnatelně s předchozím obdobím. Nejvíce lidí zahájilo podnikání v Praze (12 509), Ústeckém (9 808) a Jihomoravském kraji (8 093), nejméně v Karlovarském (1 685) a Moravskoslezském kraji (2 756), který je, na rozdíl od Karlovarského kraje, mnohem lidnatější. Nejrychleji se počet nových podnikatelů meziročně zvýšil v Plzeňském kraji a v kraji Vysočina (o 5 %), naopak největší pokles vykázal kraj Jihomoravský (o 4 %).

Podnikání za posledních 12 měsíců ukončilo téměř 272 tisíc lidí, většinou šlo o neaktivní podnikatele, kteří se tak vyhnuli povinnosti zřídit si datovou schránku. Počet podnikatelů, kteří ukončili činnost, se v posledních 12 měsících snižoval. Nejvíce podnikatelů zaniklo v tomto období v Praze (33 451), v Ústeckém kraji (32 901) a v Jihomoravském kraji (28 282). Počet podnikatelů se snížil ve všech krajích. Nejvíce nových podnikatelů na 10 zaniklých připadlo v Praze (4), průměr za celou Českou republiku byl v posledních 12 měsících 3 noví podnikatelé na 10 zaniklých.

Nejvíce lidí začalo od února 2023 do konce letošního ledna podnikat ve zpracovatelském průmyslu (9 967), ve stavebnictví (9 239) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (8 736). Počet nových podnikatelů se oproti předchozímu období nejvíce zvýšil ve vzdělávání (o 17 %). O něco pomaleji rostl rovněž v dopravě a skladování a v oblasti kultury a rekreace.

Nejvíce zaniklých podnikatelů zaznamenáno odvětví obchodu (82 273), ve stavebnictví (43 940) a ve zpracovatelském průmyslu (39 209), nejméně pak v odvětví těžby a dobývání (34), ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla (173) a ve vodním hospodářství (854). Obchod je úbytkem podnikatelů postižen dlouhodobě, v posledních 12 měsících připadl pouze jeden nový na 10 zaniklých.

I když ve většině odvětví podnikatelů ubylo, například v segmentu peněžnictví a pojišťovnictví připadlo na 10 zaniklých 27 nových podnikatelů. Je to proto, že toto odvětví prošlo „očistou“ již v dubnu 2019, kdy došlo k vymazání 35 tisíc fyzických osob podnikatelů v pomocných finančních službách.