CRIF: V lednu v Česku přibylo 1 605 firem, nejvíce od dubna 2021

16. 2. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 16. února 2024 – V lednu vzniklo v České republice 2 812 obchodních společností a 1 207 jich naopak zaniklo. Zatímco počet nových firem byl srovnatelný s loňským lednem, počet zaniklých firem se meziročně snížil téměř o třetinu. V lednu tak v Česku přibylo 1 605 firem. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Pokud odečteme počet zaniklých firem od počtu nových, tak v lednu v České republice přibylo 1 605 firem, což je nejvíce od dubna 2021. Dá se říci, že české firemní prostředí vstoupilo do nového roku úspěšně a hned v úvodu se rozrostlo. Je však třeba říci, že leden je z pohledu nových firem jedním z nejsilnějších měsíců roku,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Díky vyššímu počtu nových společností a menšímu počtu těch, které zanikly, se v lednu zvýšil jejich vzájemných poměr. Na každých 10 zaniklých firem připadalo 23 nových, o rok dříve to bylo pouze 17, průměr za loňský rok byl 18.

V posledních 12 měsících neubylo firem v žádném z krajů

Za posledních 12 měsíců v České republice vzniklo celkem 28 972 firem, z toho zhruba polovina (14 442) v Praze, dále nejvíce, tedy 3 602 společností bylo založeno v Jihomoravském kraji a 2 125 v Moravskoslezském kraji. Oproti předchozím 12 měsícům poklesl počet nových společností v šesti krajích, nejvíce v Olomouckém, v Plzeňském a ve Středočeském kraji, a to o 5 %. Nejrychleji se počet založených společností zvýšil ve Zlínském kraji, a to o 7 %, v Jihočeském kraji to bylo o 6 %.

Zároveň v posledních 12 měsících zaniklo 15 605 firem oproti předchozímu období o 7 % více. Nejvíce firem zaniklo v Praze (8 135), v Jihomoravském (1 653) a v Moravskoslezském kraji (1 106). Výrazně více firem zaniklo, konréktně meziročně o 36 %, v Karlovarském a Královéhradeckém kraji.

Rozdíly jsou znatelné na poměru vzniklých a zaniklých firem. Na Vysočine za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce, tedy 31, nových firem na 10 zaniklých, ve Zlínském kraji pak 30. V Ústeckém kraji vzniklo pouze 11 firem na deset zaniklých, takže jejich počet se změnil jen málo. Ve všech krajích vzniklo více firem, než kolik jich zaniklo a napříč celou republikou se tak celkový počet firem stále zvyšuje, i když klesajícím tempem ve srovnání se situací před rokem 2020.

Nejrychleji přibývá firem ve zdravotní a sociální péči

Co se týče odvětví, nejvíce společností v uplynulých 12 měsících vzniklo v odvětví obchodu (3 882), v odvětví nakládání s nemovitostmi (3 532) a ve zpracovatelském průmyslu (3 154). Nejvíce společností zaniklo v obchodu, konkrétně 4 932. Následovalo nakládání s nemovitostmi, kde zaniklo 3 021 společností, a profesní, vědecké a technické činnosti, kde jich skončilo 2 074.

Nerychleji v posledních 12 měsících přibylo firem v odvětví zdravotní a sociální péče, kde připadlo dokonce 60 nových firem na 10 zaniklých. Naprůměrný růst zaznamenalo rovněž odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. K úbytku naopak došlo v odvětví obchodu a případně i těžby a dobývání, ve kterých připadlo na 10 zaniklých jen 8 nových firem.

Graf 1: Vzniky a zániky obchodních společností leden 2023 – leden 2024

Graf 2: Čistý přírůstek (vznik-zánik) obchodních společností leden 2023 – leden 2024