CRIF: V lednu v Česku bankrotovalo 59 firem, o 18 více než v prosinci

5. 2. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 5. února 2024 – Během prvního měsíce letošního roku bylo v České republice vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností a bylo podáno 78 insolvenčních návrhů. Nejvíce firemních bankrotů bylo v lednu zaznamenáno v Praze. Z dlouhodobého hlediska v poměru k počtu aktivních subjektů bankrotuje nejvíce firem v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„V lednu se oproti prosinci počet firemních bankrotů sice zvýšil o 18, výsledek ovlivil velmi nízký počet bankrotů v prosinci. Z dlouhodobého hlediska bankrotů v tomto sektoru ubývá. Dobrou finanční kondici firem potvrzuje i jejich zvyšující se platební morálka, tedy pokles podílu nesplácených úvěrů na objemu poskytnutých, růst jejich úspor a zvyšování jejich počtu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 655 firemních bankrotů, o 53 (7 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 1 033 insolvenčních návrhů, o 10 (1 %) méně než v předchozích 12 měsících.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v odvětví obchodu (14) a ve zpracovatelském průmyslu (13). Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10 registrovaných společností v dopravě a skladování (25), v ostatních činnostech (21) a ve zpracovatelském průmyslu (19). Nejnižší míru bankrotů zaznamenalo již tradičně odvětví poskytování služeb ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v sociální oblasti, dálším bylo odvětví informačních a komunikačních činností.

Největší firma dle kategorie obratu, u které byl v lednu vyhlášen bankrot, je stavební firma KaBe systém CZ se sídlem v Praze. „Poslední výkazy, které jsou k dispozici, jsou z roku 2019. Společnost má také exekuci. Insolvenční návrh podala v říjnu 2023 ČSOB z důvodu nespláceného úvěru,“ upřesnil Jan Cikler, vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz. Dle počtu zaměstnanců je pak největší PAKL, stavební firma se sídlem v Olomouci. Největšími firmami podle obratu, na které byl podán insolvenční návrhu jsou WALBO RAILWAY a podle počtu zaměstnanců Tally Weijl Retail Czech.

V rámci krajů bylo v lednu nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (34) a v Jihomoravském kraji (11). Ve čtyřech krajích nebyl v lednu vyhlášen žádný bankrot obchodní společnosti. Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních společností v Moravskoslezském kraji (21), Karlovarském kraji (19) a v Praze (18). Nejnižší míru bankrotů společností vykázal Středočeský, Plzeňský a Jihočeský kraj, ve kterých připadlo na 10 000 aktivních společnosti 9, 11, resp. 12 bankrotů.

Graf: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2022-2024