CRIF: V lednu bylo vyhlášeno meziměsíčně o 57 % více bankrotů podnikatelů

6. 2. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 6. února 2024 – V průběhu ledna bylo v České republice vyhlášeno 458 bankrotů fyzických osob podnikatelů a zároveň bylo podáno 423 návrhů na bankrot. V obou případech jde o meziroční i meziměsíční růst. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů živnostníků se v lednu oproti prosinci zvýšil o 166, tedy 57 %. „Důvodem vysokého růstu je hlavně velmi nízký počet bankrotů v prosinci. Nicméně v porovnání s průměrem za rok 2023 či 2022 je lednový počet bankrotů o něco vyšší,“ komentuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Lednové údaje o počtu bankrotů podnikatelů jsou vyšší než ty prosincové již několik posledních let.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 5 108 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 54 (-1 %) méně než v předchozím období. Porovnání ročních údajů o bankrotech ukazuje, že se snižování jejich počtu výrazně omezilo. Zároveň bylo podáno 5 395 návrhů na bankrot, o 43 více (+1 %) než v předchozích 12 měsících. I tak se jedná o druhou nejnižší hodnotu za 12 měsíců po roce 2019.

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno v Praze (67), v Moravskoslezském kraji (63) a Jihomoravském kraji (53), nejméně naopak v Karlovarském kraji (10), Libereckém kraji (17) a na Vysočině (18). Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních podnikatelů v Ústeckém kraji (83), Karlovarském kraji (78), Libereckém kraji a Moravskoslezském kraji (shodně 67), nejméně pak ve Zlínském kraji (32), v Praze (33) a ve Středočeském kraji (35). Kraje s nejvyšší mírou bankrotů podnikatelů se v čase prakticky nemění, stejně jako pořadí těch, s nejnižší mírou bankrotů.

Nejvíce bankrotů podnikatelů v lednu zaznamenalo odvětví stavebnictví (106), odvětví obchodu (81) a ostatní činnosti (67). Na 10 tisíc subjektů za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce vyhlášených bankrotů v odvětví dopravy a skladování (60), stavebnictví (42) a ubytování a stravování (30). Pořadí odvětví s nejvyšší mírou bankrotů se v čase příliš nemění. Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc podnikatelů vykázalo již tradičně odvětví vzdělávání, zdravotnických a sociálních služeb a dále informačních a komunikačních technologií.

Graf: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů