CRIF: V lednu bylo vyhlášeno 58 bankrotů firem, 743 bankrotů podnikatelů a 1 799 osobních bankrotů

5. 2. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet návrhů na bankrot podnikatelů a fyzických osob byl nejnižší od května minulého roku. V lednu letošního roku bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, 743 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 799 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 78 návrhů na bankrot obchodních společností, 642 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 661 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti prosinci 2019 zvýšil o 11, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se snížil o 9 a byl tak nejnižší od dubna 2019.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti prosinci zvýšil o 28, zatímco počet návrhů na bankrot FOP se meziměsíčně snížil o 132 a byl tak nejnižší od června 2019, tj. po novele insolvenčního zákona. Ta se sice primárně dotkla osobního bankrotu, ale více než 90 % návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů končí oddlužením, tedy osobním bankrotem.

„Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů byl v lednu neobvykle nízký a blížil se spíše hodnotám před červnovou novelou insolvenčního zákona. Zatímco před touto novelou bylo měsíčně podáno kolem 400 až 500 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, po účinnosti novely vzrostl počet těchto návrhů na 900-1000 měsíčně,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že počet návrhů na bankrot se postupně snižuje již od června 2019.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 677 bankrotů obchodních společností, což je o 17 bankrotů (3 %) více než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 8 225 bankrotů fyzických osob podnikatelů, tedy o 2 700 bankrotů (49 %) více než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 1 070 návrhů na bankrot OS, o 13 návrhů (1 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 9 025 návrhů na bankrot FOP, o 3 180 návrhů (54 %) více než v předchozím období.

Nejvíce bankrotů OS bylo vyhlášeno v Praze a ve zpracovatelském průmyslu

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v Praze (23) a následně v Jihomoravském kraji, ve Středočeském kraji a v Olomouckém kraji (shodně 6 bankrotů). V Jihočeském kraji, v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji nebyl v lednu vyhlášen žádný bankrot OS.

Co se týče odvětví, bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve zpracovatelském průmyslu (12), v profesních, vědeckých a technických činnostech (9 bankrotů) a ve stavebnictví (8 bankrotů). V obchodu, ve kterém bývá v posledních několika letech vyhlašováno nejvíce bankrotů obchodních společností i podnikatelů, bylo v lednu vyhlášeno 7 bankrotů OS.

Počet bankrotů FOP byl v rámci krajů překvapivě nejvyšší na Vysočině

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno překvapivě na Vysočině, kde šlo o 89 bankrotů. Za jediný měsíc zde bylo vyhlášeno tolik bankrotů fyzických osob podnikatelů jako jindy za celé čtvrtletí. Následoval Ústecký kraj se 70 bankroty FOP a Jihomoravský kraj s 66 bankroty podnikatelů.

Podnikatelé, u kterých byl v lednu vyhlášen bankrot, nejčastěji působili v obchodu (155), ve stavebnictví (154) a ve zpracovatelském průmyslu (87).

Počet návrhů na osobní bankrot byl nejnižší od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona

V lednu bylo v České republice vyhlášeno 1 799 osobních bankrotů a podáno 1 661 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti prosinci zvýšil o 289, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se snížil o 92 a byl tak nejnižší od května 2019, tedy za celou dobu účinnosti novely insolvenčního zákona, která osobní bankrot zpřístupnila většímu počtu lidí.

„Počet návrhů na osobní bankrot výrazně klesl už v prosinci a v lednu se tento pokles ještě prohloubil. Počet vyhlášených osobních bankrotů tak byl v lednu paradoxně vyšší než počet návrhů na osobní bankrot. Nižší počet podaných návrhů v uplynulých dvou měsících povede k dalšímu poklesu vyhlášených osobních bankrotů během února a může se promítnout také do březnových statistik,“ říká Věra Kameníčková.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 253 osobních bankrotů, to je o 6 164 (47 %) více než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 21 044 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 7 382 (54 %) více. Vysoký meziroční přírůstek osobních bankrotů a návrhů na ně byl ovlivněn již zmíněnou novelou insolvenčního zákona, která zpřístupnila toto řešení větším okruhu lidí s dluhem.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau