CRIF: V lednu bylo podáno nejméně návrhů na firemní bankrot za poslední rok

4. 2. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Během prvního měsíce letošního roku bylo v České republice vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, 481 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 170 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 71 návrhů na firemní bankrot, 427 návrhů na bankrot podnikatelů a 1 041 návrhů na osobní bankrot. Počet firemních insolvenčních návrhů tak byl nejnižší od ledna 2021. Mezi podnikateli byl nižší počet insolvenčních návrhů podán naposledy v květnu 2019. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů obchodních společností byl stejný jako v prosinci 2021, počet insolvenčních návrhů se snížil o 15, což není obvyklé. Počet podaných návrhů i vyhlášených firemních bankrotů je v lednu zpravidla vyšší než v prosinci. Mezi podnikateli se počet bankrotů meziměsíčně zvýšil o 43, počet návrhů na bankrot se snížil o 70.

„Lednový počet vyhlášených bankrotů i podaných insolvenčních návrhů podnikatelů může být částečně ovlivněný aktuální situací v podobě vysoké nemocnosti obyvatel. Obecně ale platí, že především počet firemních bankrotů v delším období roste a pravděpodobně bude růst i nadále,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že v posledních 12 měsících bylo vyhlášeno o pětinu více firemních bankrotů než v předešlém období.

Nejvíce bankrotů firem zaznamenal obchod, největší bankrot je ze stavebnictví

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v odvětví obchodu (15) a dále shodně ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu (7). Nejméně naopak v administrativních činnostech, kde takto skončila pouze jedna firma. Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno ve stavebnictví (116), v obchodě (96) a v ostatních činnostech (53).

Největší společnost, u které byl vyhlášen v lednu bankrot, podnikala ve stavebnictví a sídlila v Olomouckém kraji. Šlo s společnost MS – Stavby. „Tato společnost patří k těm, které silně zasáhly důsledky epidemie koronaviru. V letech 2018 a 2019 dosahovala svých největších tržeb a například v roce 2019 přesahoval její zisk 11 milionů korun. O rok později se její tržby propadly na čtvrtinu a společnost se ocitla ve vysoké ztrátě,“ říká Jan Cikler. Nicméně společnost musela řešit problémy již dříve, protože již od roku 2018 čelila čtyřem insolvenčním návrhům, z nichž tři byly zamítnuty. Z oblasti stavebnictví je také největší lednový insolvenční návrh. U něj je však pravděpodobné, že bude odmítnut.

V rámci krajů bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (29) a v Moravskoslezském kraji (9). V pěti krajích nebyl v lednu vyhlášen žádný bankrot obchodní společnosti. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno také v Praze (64), následoval Středočeský kraj s 51 bankroty a Moravskoslezský kraj s 50 bankroty.

Počet návrhů na osobní bankrot byl druhý nejnižší od června 2019

V lednu bylo v České republice vyhlášeno 1 170 osobních bankrotů a podáno 1 041 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak oproti prosinci zvýšil o 144, zatímco počet návrhů klesl o 127 a byl tak druhý nejnižší od června 2019, kdy vstoupila v účinnost současná úprava insolvenčního zákona. Počet návrhů na osobní bankrot se v lednu snížil potřetí v řadě a byl téměř o třetinu nižší než v říjnu loňského roku. „Obecně můžeme říci, že jak počet insolvenčních návrhů, tak počet osobních bankrotů je v posledním roce poměrně nízký, a to kvůli řadě důvodů. Jedním z nich přitom může být fakt, že řada lidí vyčkává, zda se budou podmínky oddlužení v budoucnu změkčovat. Někteří také využili akce „Milostivé léto“, během které mohli u vybraných věřitelů zaplatit pouze jistinu dluhu a drobný poplatek, zatímco úroky a náklady na exekuci jim byly odpuštěny. U některých z nich to mohlo pomoci předejít nutnosti oddlužení,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v lednu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (218), v Ústeckém kraji (147) a ve Středočeském kraji (127). Nejméně na Vysočině (34), v Pardubickém kraji (36) a v Libereckém kraji (37).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 15 418 osobních bankrotů, to je o 1 262 (8 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 16 947 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 33 návrhů více. V průměru bylo v posledních dvanácti měsících v České republice vyhlášeno 14 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce to bylo v Ústeckém kraji (23) a na Karlovarsku (22). Naopak nejméně na Vysočině a ve Zlínském kraji (10).

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2019-2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2019-2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2019-2022

Zdroj: CRIF