CRIF: V květnu zbankrotovalo 88 společností, 551 podnikatelů a 1 267 fyzických osob

5. 6. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet bankrotů společností byl nejvyšší za 2,5 roku. V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 88 bankrotů obchodních společností, 551 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 267 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 110 návrhů na bankrot obchodních společností, 391 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 351  návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti dubnu zvýšil o 35 a byl tak nejvyšší za posledních 2,5 roku, konkrétně od listopadu 2016. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o 32 a byl nejvyšší za posledních 1,5 roku, konkrétně od října roku 2017. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se zvýšil o 159 a byl tak nejvyšší od května 2018. Počet návrhů na bankrot FOP se snížil o jeden návrh.

„V květnu jsme zaznamenali meziměsíční nárůst počtu vyhlášených bankrotů i počtu podaných návrhů, a to především u obchodních společností. Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl druhý nejvyšší od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona, která v červenci 2017 zpřísnila podmínky pro podání insolvenčního návrhu na obchodní společnosti s cílem zabránit šikanózním insolvenčním návrhům. I přes relativně vysoký květnový počet vyhlášených bankrotů se jejich počet dlouhodobě nadále snižuje,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 692 bankrotů obchodních společností, což je o 20 bankrotů (3 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 5 252 bankrotů fyzických osob podnikatelů, tedy o 732 bankrotů (12 %) méně než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 1 068 návrhů na bankrot OS, o 122 návrhů (10 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 5 327 návrhů na bankrot FOP, o 967 návrhů (15 %) méně než v předchozím období.

Bankroty obchodních společností

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v květnu vyhlášeno v Praze (42 bankrotů), dále v Moravskoslezském kraji (9 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (7 bankrotů). Žádný bankrot naopak nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji.

V uplynulých 12 měsících bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (267 bankrotů), v Jihomoravském kraji (84 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (68 bankrotů). Počet bankrotů na 10 tisíc OS, který není ovlivněn počtem společností v kraji, byl v uplynulých 12 měsících nejvyšší v Karlovarském kraji  (20,4 bankrotu), Moravskoslezském kraji (18,7 bankrotu), v Plzeňském kraji (18,3 bankrotu) a v Olomouckém kraji (17,5 bankrotu). Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc OS byl naopak vyhlášen ve Středočeském kraji (10,3 bankrotu), v Pardubickém kraji (10,6 bankrotu) a v Jihočeském kraji (11,4 bankrotu). Celostátní průměr činil 13,7 bankrotu na 10 tisíc registrovaných OS.

Bankroty fyzických osob podnikatelů

Z pohledu krajů bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů v květnu vyhlášeno ve Středočeském kraji (69 bankrotů), v Ústeckém kraji (67 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (66 bankrotů). Nejméně naopak v kraji Vysočina (13 bankrotů), v Pardubickém kraji (21 bankrotů) a ve Zlínském kraji (24 bankrotů).

V posledních 12 měsících byl nejvyšší počet bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášen v Ústeckém kraji (671 bankrotů), v Moravskoslezském kraji (663 bankrotů) a ve Středočeském kraji (568 bankrotů). V přepočtu na 10 tisíc registrovaných FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno rovněž v Ústeckém kraji (49,5 bankrotu) a dále potom v Karlovarském kraji (38,1 bankrotu), v Moravskoslezském kraji (33,8 bankrotu). Nejméně naopak v Praze (12,4 bankrotu), ve Zlínském kraji (17,1 bankrotu) a Jihomoravském kraji (18 bankrotů). Celostátní průměr činil 25,3 bankrotu na 10 tisíc registrovaných FOP.

Počet osobních bankrotů byl nejvyšší za poslední rok

V květnu bylo vyhlášeno 1 267 osobních bankrotů, o 246 více než v dubnu. Zároveň bylo podáno 1 351 návrhů na osobní bankrot, o 345 více než předchozí měsíc. Za posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 12 947 osobních bankrotů, o 176 více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 12 852 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 328 méně. Počet osobních bankrotů se meziročně zvýšil o 1 % a počet návrhů na osobní bankrot se naopak o 2 % snížil.

 „V květnu jsme zaznamenali nejvyšší počet vyhlášených osobních bankrotů od června 2018, tedy za poslední rok. Počet návrhů na osobní bankrot byl dokonce nejvyšší od června 2017, tedy za dobu účinnosti novely insolvenčního zákona z července 2017,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno ve Středočeském kraji (233), v Moravskoslezském kraji (146) a v Jihomoravském kraji (101). Nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno v Pardubickém kraji (45), v kraji Vysočina (61) a v Královéhradeckém kraji (63).

Za posledních dvanáct měsíců bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve Středočeském kraji (2 177), v Moravskoslezském kraji (1 571) a v Jihomoravském kraji (1 271). Nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno v Pardubickém kraji (482), v kraji Vysočina (604) a v Libereckém kraji (678).

Nejohroženějším krajem z pohledu osobních bankrotů byl v uplynulých dvanácti měsících Karlovarský kraj s 22,6 bankroty na 10 tisíc obyvatel. Následoval Středočeský kraj (16,1 bankrotu) a Liberecký kraj (15,1 bankrotu). Naopak v Praze bylo vyhlášeno 5,5 bankrotu na 10 tisíc obyvatel a v Pardubickém kraji 9,3 bankrotu na 10 tisíc obyvatel. Průměr za celou ČR byl v uplynulých dvanácti měsících 12,2 bankrotu na 10 tisíc obyvatel.

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj počtu návrhu na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau