CRIF: V květnu začalo podnikat o pětinu více lidí než v dubnu, počet přerušených živností klesl o čtvrtinu

10. 6. 2020 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V květnu začalo v České republice podnikat 4 400 fyzických osob, o 631 více než v dubnu. Počet nových podnikatelů se tak zvýšil téměř o pětinu. Své podnikání naopak ukončilo 1 150 živnostníků, o 269 méně než v dubnu. Dalších 3 878 lidí svoji živnost přerušilo, což je o 1 449 méně než v dubnu. Počet ukončených živností tak byl o čtvrtinu nižší než minulý měsíc a o dvě pětiny nižší než v květnu minulého roku. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Nárůst počtu nových podnikatelů je reakcí na květnové otevírání ekonomiky. Motivy, které vedly lidi k založení živnosti, však mohou být různé. Od opatrného optimismu ohledně budoucnosti ekonomiky až po ztrátu dosavadního zaměstnání a potřebu nalézt jiný zdroj příjmů. Svoji roli mohlo sehrát také uvolnění pohybu osob, po kterém se na živnostenský úřad vydali lidé, kteří by si jinak zřídili živnost už v dubnu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF. Zároveň dodává, že počet nových podnikatelů byl v květnu stále o necelou pětinu nižší než v květnu minulého roku. „Vzhledem k tomu, že v lednu i v únoru letošního roku byl počet nových podnikatelů vyšší než v roce 2019, můžeme předpokládat, že tento pětinový meziroční pokles je z velké části důsledkem pandemie a jejích dopadů na ekonomiku,“ říká Věra Kameníčková.

Zatímco počet nových podnikatelů se meziměsíčně zvýšil, počet ukončených a přerušených živností se naopak snížil. Počet ukončených živností byl o pětinu nižší, zatímco počet přerušených živností se snížil o čtvrtinu. Počet přerušených živností byl druhý měsíc v řadě nižší než v loňském roce, a počet ukončených živností byl v květnu meziročně nižší už potřetí v řadě. „Vzhledem k tomu, že i v květnu běžel vládní program na podporu živnostníků, bylo pro některé podnikatele výhodnější požádat o podporu než svoji živnost rušit či přerušovat,“ říká Věra Kameníčková s tím, že v tomto ohledu bude zajímavé sledovat vývoj v červnu a červenci tohoto roku.

Během prvních pěti měsíců tohoto roku začalo v České republice podnikat 24 209 lidí, o 4 450 méně než před rokem. S podnikáním naopak skončilo 14 027 lidí, o 6 952 méně než ve stejném období minulého roku. Počet podnikatelů s přerušenou živností se oproti loňskému roku zvýšil o 1 597 na 49 702 podnikatelů.

Od začátku roku přerušilo svoji živnost 4,8 % aktivních podnikatelů. Nejméně aktivních podnikatelů přerušilo živnost na Olomoucku (4,1 %) a na Pardubicku (4,2 %), nejvíce naopak na Vysočině (5,7 %) a v Ústeckém kraji (5,4 %). V rámci hlavních odvětví přerušilo svoji činnost nejméně podnikatelů v obchodu (3,3 % aktivních podnikatelů) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (3,7 %). Nejvíce naopak v ostatních činnostech (6,9 %), ve stavebnictví a v ubytování a stravování (shodně 5,6 %).

Graf 1: Meziroční srovnání počtu nových fyzických osob podnikatelů v lednu-květnu

Zdroj: CRIF

Graf 2: Meziroční srovnání počtu fyzických osob podnikatelů s přerušenou živností v lednu-květnu

Zdroj: CRIF

Graf 3: Meziroční srovnání počtu zaniklých fyzických osob podnikatelů v lednu-květnu

Zdroj: CRIF

Graf 4: Meziroční srovnání počtu nových fyzických osob podnikatelů připadajících na jednu zaniklou

Zdroj: CRIF