CRIF: V květnu vzniklo 2 590 společností, 1 130 jich zaniklo

20. 6. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V květnu vzniklo v České republice 2 590 obchodních společností, o 336 více než v dubnu, kdy se počet nových společností jednorázově výrazně snížil.  Zároveň zaniklo 1 130 obchodních společností, o 140 více než v dubnu. Během prvních pěti měsíců letošního roku vzniklo 12 452 společností, což je o 7 % méně než za stejné období roku 2021. Zároveň zaniklo 5 800 společností, o 5 % méně než před rokem. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet nových společností byl v květnu podobný jako v březnu nebo únoru. Dubnový propad tak byl pravděpodobně pouze jednorázovou záležitostí. Na druhou stranu platí, že zájem o zakládání nových společností je letos v kontextu minulých let poměrně nízký. Důvodem je především výrazná nejistota spojená s budoucím vývojem makroekonomické situace v České republice, jejíž predikci výrazně komplikuje pokračující konflikt na Ukrajině,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet nových společností klesl v prvních 5 měsících téměř ve všech krajích. Výjimkou je Karlovarský kraj, kde vzniklo o 4 % více firem než před rokem, a potom Královéhradecký kraj, kde jich vzniklo podobně jako loni. Naopak v Moravskoslezském kraji a v Olomouckém kraji se jejich počet snížil meziročně o 17 %.

I přesto se však počet společností téměř ve všech krajích zvýšil, a to díky nízkému počtu zaniklých firem. Největší nárůst zaznamenala Praha s 2 780 společnostmi a Jihomoravský kraj, kde se jejich počet zvýšil o 1 001. Naopak v Ústeckém kraji se počet firem snížil o 28.

Nakládání s nemovitostmi zažívá boom, počet nových firem v ubytování a stravování se snižuje

V rámci jednotlivých odvětví vzniklo od začátku roku nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (2 563), v obchodu (1 976) a ve zpracovatelském průmyslu (1 318). Nejrychleji však přibývaly obchodní společnosti v zemědělství, lesnictví a rybářství, kde na 10 zaniklých firem připadlo 39 nově vzniklých. Nejnižší poměr nově vzniklých na 10 zaniklých firem byl v odvětví obchodu, kde byl jejich počet vyrovnaný.

Ve srovnání s prvními 5 měsíci roku 2021 vzrostl počet nových společností nejrychleji v nakládání s nemovitostmi, a to o 41 %. Následoval zpracovatelský průmysl (+17 %), obchod a zemědělství, lesnictví a rybářství (shodně +16 %). Naopak v odvětví ubytování a stravování se počet nových společností meziročně snížil o 12 %.

Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu (1 897), v nakládání s nemovitostmi (1 161) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (709). Meziročně se počet zaniklých společností ve většině sledovaných odvětví snížil. Nejvíce v dopravě a skladování a ubytování a stravování, kde zaniklo o 15 % společností méně než za stejné období loňského roku.

Více než polovina zaniklých společností působila na trhu 16 a více let

Z firem, které zanikly během prvních pěti měsíců, jich 52 % působilo na trhu 16 a více let. Dalších 21 % podnikalo 11 až 15 let a 19 % bylo činných 6 až 10 let. Pouze 7 % bylo mladších 5 let. Oproti celému roku 2021 se podíl nejstarších firem zvýšil v prvních 5 měsících toho letošního o 2 procentní body. Naopak podíl mladších 5 let se snížil o 1 procentní bod.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých OS za prvních 5 měsíců v letech 2017 až 2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet vzniklých OS na jednu zaniklou za prvních 5 měsíců v letech 2017 až 2022

Zdroj: CRIF