CRIF: V květnu skončilo s podnikáním nejméně lidí od začátku roku 2010

25. 6. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Podnikat začalo 5 043 fyzických osob a vzniklo 2 428 obchodních společností. V květnu letošního roku vzniklo v České republice 2 428 obchodních společností a 1 262 jich naopak zaniklo. Díky tomu přibylo v ČR celkem 1 166 obchodních společností. Zároveň začalo podnikat 5 043 fyzických osob a 2 336 jich své podnikání ukončilo. Počet ukončených podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby byl v květnu nejnižší od začátku roku 2010. Také díky tomu přibylo v ČR 2 707 fyzických osob, nejvíce od října 2012. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet nově vzniklých obchodních společností (OS) se v květnu oproti dubnu snížil o čtyři, zatímco počet zaniklých společností se snížil o 266. Počet nových fyzických osob podnikatelů se snížil o 355, zatímco meziměsíční změnu počtu jejich zániků nelze kvůli květnovému pročištění dat v Registru ekonomických subjektů určit. Jejich počet byl však v květnu výrazně nižší než obvykle a dosáhl dokonce nejnižší hodnoty od začátku roku 2010. „Zajímavé je, že zatímco počet zaniklých oprávnění pro fyzické osoby se v posledním roce snižuje, počet zaniklých společností nadále roste. Počet zaniklých společností přitom roste rychleji než počet nově vznikajících. Zatímco v posledních 12 měsících připadlo na 10 zaniklých společností 21 nových, ještě před třemi lety to bylo 32 nových společností na 10 zaniklých,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Společnosti a podnikatelé se koncentrují okolo velkých měst

Nejvíce obchodních společností vzniklo v květnu v Praze (1 165), v Jihomoravském kraji (284), v Moravskoslezském kraji (190) a ve Středočeském kraji (159). V těchto krajích také došlo k největšímu počtu zániků obchodních společností, a to v květnu i v období posledních 12 měsíců.

Nejvyšší počet nově vzniklých společností na 10 zaniklých evidoval v posledních 12 měsících Pardubický kraj, kde na každých 10 zaniklých společností vzniklo 39 nových. Následoval Olomoucký kraj s 36 novými OS na 10 zaniklých. Nejnižší poměr zaznamenala Praha (18 vzniků OS na 10 zániků) a Plzeňský a Středočeský kraj (19 vzniků OS na 10 zániků).

Nejvíce fyzických osob začalo v květnu podnikat opět v Praze (809), kterou následoval Středočeský kraj (612 FOP) a Jihomoravský kraj (518 FOP). Nejméně lidí začalo naopak podnikat v Karlovarském kraji (113), v Libereckém kraji (190) a v Královéhradeckém kraji (208).

Pokračuje zájem o specializované činnosti, naopak počet subjektů v obchodu dále klesá

Za posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (5 164), dále v obchodu (4 454) a odvětví nakládání s nemovitostmi (4 418). Nejvíce jich naopak zaniklo v obchodu (5 419), v odvětví nakládání s nemovitostmi (3 080) a v odvětví věděcké, profesní a technické činnosti (1 642). Meziročně se počet obchodních společností zvýšil ve všech hlavních odvětvích kromě obchodu (- 965 OS).

Počet obchodních společností rostl nejrychleji v odvětví informační a komunikační činnosti a v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde na každých 10 zaniklých obchodních společností vzniklo za posledních 12 měsíců 34 nových. Naopak v obchodu připadlo na 10 zaniklých obchodních společností pouze 8 nových, takže jejich počet se v daném období snížil.

Nejvíce fyzických osob podnikatelů začalo za posledních 12 měsíců podnikat v odvětví vědecké, profesní a technické činnosti (8 828), ve zpracovatelském průmyslu (8 754) a ve stavebnictví (7 265). Nejvíce jich svoje podnikání ukončilo v obchodu (13 626), ve stavebnictví (7 053) a ve zpracovatelském průmyslu (5 640).

Nejrychleji rostl počet nových podnikatelů v odvětví informační a komunikační činnosti, kde na každých 10 končících podnikatelů přibylo 42 nových. Naopak v obchodu se jejich počet snížil, když zde na každých 10 končících připadlo 5 nových. Počet podnikatelů se snížil také v ubytování a stravování, kde přibylo 8 nových FOP na 10 končících.