CRIF: V dubnu v Česku zbankrotovalo 53 firem, letos zatím nejméně. Přibývá však insolvenčních návrhů

9. 5. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 9. května 2023 – V dubnu bylo vyhlášeno 53 bankrotů obchodních společností, letos zatím nejméně. Zároveň bylo podáno 98 návrhů na bankrot, nejvíce od loňského června. Za posledních 12 měsíců u nás zbankrotovalo 12 z každých 10 tisíc aktivních firem. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

V České republice je míra bankrotů firem dlouhodobě velice nízká, zejména ve srovnání s okolními zeměmi. I přesto, že se v dubnu zvýšil počet návrhů na firemní bankrot, který zpravidla indikuje vyšší počet bankrotů v následujících měsících, rozhodně nejde o nijak alarmující růst,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a dodává, že kolísání počtu bankrotů v průběhu roku je běžné. Počet bankrotů byl v dubnu o 2 nižší než letošní průměr a počet insolvenčních návrhů naopak o 14 vyšší.

Dle obratu největší společností, u které byl v dubnu vyhlášen bankrot, je WALBO RAILWAY s.r.o. Společnost byla dle posledních zveřejněných výkazů do roku 2021 v zisku, ale měla vysoké zadlužení. Největší společností, která v dubnu podala insolvenční návrh sama na sebe, je BIS Czech s.r.o. s obratem přes 1,5 mld Kč.

Nejčastěji bankrotují firmy v Karlovarském kraji

Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (25) a v Jihomoravském kraji (5). Naopak žádný bankrot firmy nebyl vyhlášen na Vysočině a v Libereckém a Pardubickém kraji. Největší míru bankrotu za posledních 12 měsíců vykazuje Karlovarský kraj s 21 bankroty na 10 tisíc aktivních firem. Následuje Moravskoslezský kraj s 19 a Praha s 18 bankroty na 10 tisíc subjektů. Nejméně bankrotů na 10 tisíc subjektů bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno na Vysočině (8), ve Středočeském (9) a Jihočeském kraji (10).

V rámci odvětví bylo v dubnu nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v obchodu (19), ve zpracovatelském průmyslu (9) a ve stavebnictví (7). Nejčastější byly bankroty v posledních 12 měsících v odvětví dopravy a skladování, a také v odvětví ostatních činností, kde shodně připadlo na 10 tisíc subjektů 20 bankrotů. 19 bankrotů na 10 tisíc firem pak vykázalo odvětví zpracovatelského průmyslu. Nejnižší míru bankrotu mělo vzdělávání, zdravotní a sociální péče se 4 bankroty na 10 tisíc subjektů a informační a komunikační činnosti (6 na 10 tisíc subjektů).

Bankroty a návrhy na bankrotů obchodních společností 2022-2024